តំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលព្រៃវែង
គណៈបក្សគណបក្សសង្រ្គោះជាតិ
ងារឯកឧត្ដម
ឈ្មោះហេង ដាណារ៉ូ
ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត២៦ កក្កដា ១៩៧២
ទីកន្លែងកំណើតភូមិក្រោម ឃុំកោះចូរ៉ាម ស្រុកខ្សាច់កណ្តាល ខេត្តកណ្តាល
ស្ថានភាពគ្រួសារនៅលីវ
ធ្លាប់ជាសមាជិកសភា ចំនួន 1 អណត្តិ ( រដ្ឋសភានីតិកាលទី៥  )
អាស័យដ្ឋានបច្ចុប្បន្នផ្ទះលេខ ៧១ ផ្្លូវ សុធារស​ សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខ័ណ្ឌ​ចំការមន​ រាជធានីភ្នំពេញ
អាស័យដ្ឋានមណ្ឌលមិនបានទទួលព័ត៌មាន
លេខទូរស័ព្ទ​០៩២ ៨៨៥​​ ៨៧៨
អ៊ីម៉ែលunofficial@gmail.com

កម្រិតវប្បធម៌

កម្រិតវប្បធម៌ចាប់ពីដល់សកលវិទ្យាល័យសញ្ញាប័ត្រ
បរិញ្ញាប័្រត​ មហាវិទ្យាល័យពាណិជ្ជសាស្រ្ត ១១៩២ ១៩៩៦ មហាវិទ្យាល័យពាណិជ្ជសាស្រ្ត
មធ្យមសិក្សាកំរិត ២ ព្រែកតាទុន ១៩៨៧ ១៩៩០
មធ្យមសិក្សាកំរិត ១ កោះចូរ៉ាម ១៩៨៥ ១៩៨៧
១៩៨០ ១៩៨៥ បឋមសិក្សាកោះចូរ៉ាម

ជំនាញឯកទេសផ្សេងទៀត

មិនបានទទួលព័ត៌មាន

ជំនាញឯកទេសផ្សេងទៀត ដែលចាប់អារម្មណ៏

សេដ្ឋកិច្ច

តំណែងក្នុងរដ្ឋសភា

សមាជិក គណៈកម្មការផែនការ អប់រំយុវជន កីឡា ធម្មការ កិច្ចការសាសនា វប្បធ៌ម និងទេសចរណ៍

តំណែងក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋផ្សេងទៀត

នាយកដ្ឋានពន្ធដារ

បទពិសោធន៏ការងារសំខាន់ៗមុនពេលជាប់ជាតំណាងរាស្រ្ត

ចាប់ពី

ដល់

ការពិពណ៌នា

១៩៩៧

២០០០

នាយកដ្ឋានរបបគណនយ្យ

២០០០

២០១៣

អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ

មុខរបរផ្សេងទៀត

មុខតំណែង

ចាប់ពី

ដល់

មិនបានទទួលព័ត៌មាន