តំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលសៀមរាប
គណៈបក្សគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ងារឯកឧត្ដម
ឈ្មោះសៀង ណាំ
ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត១៦ ធ្នូ ១៩៥៧
ទីកន្លែងកំណើតភូមិដីដុះ ឃុំកំពង់សៀម ស្រុកកំពង់សៀម ខេត្ដកំពង់ចាម
ស្ថានភាពគ្រួសារមានគ្រួសារ មានកូនចំនួន ៣នាក់
ធ្លាប់ជាសមាជិកសភា ចំនួន 3 អណត្តិ ( រដ្ឋសភានីតិកាលទី៥  )
អាស័យដ្ឋានបច្ចុប្បន្នផ្ទះលេខ៧៣អឺ០ ផ្លូវលេខ១២៦ រាជធានីភ្នំពេញ
អាស័យដ្ឋានមណ្ឌលភូមិគ្រួស សង្កាត់ស្វាយដង្គំ ក្រុងសៀមរាប ខេត្ដសៀមរាប
លេខទូរស័ព្ទ​០១២ ៩៤២ ២៤២/ ០១៥ ៦៣២ ៦០៨
អ៊ីម៉ែលមិនបានទទួលព័ត៌មាន

កម្រិតវប្បធម៌

កម្រិតវប្បធម៌ចាប់ពីដល់សកលវិទ្យាល័យសញ្ញាប័ត្រ
ថ្នាក់ទី២ចាស់ (ថ្នាក់ទី ១០ថ្មី) ១៩៧៣ វិទ្យាល័យព្រះសីហនុ ខេត្ដកំពង់ចាម

ជំនាញឯកទេសផ្សេងទៀត

មិនបានទទួលព័ត៌មាន

ជំនាញឯកទេសផ្សេងទៀត ដែលចាប់អារម្មណ៏

មិនបានទទួលព័ត៌មាន

តំណែងក្នុងរដ្ឋសភា

សមាជិក គណៈកម្មការផែនការ វិនិយោគ កសិកម្ម អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ បរិស្ថាន និង ធនធានទឹក

តំណែងក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋផ្សេងទៀត

មិនបានទទួលព័ត៌មាន

បទពិសោធន៏ការងារសំខាន់ៗមុនពេលជាប់ជាតំណាងរាស្រ្ត

ចាប់ពី

ដល់

ការពិពណ៌នា

មិនបានទទួលព័ត៌មាន

មុខរបរផ្សេងទៀត

មុខតំណែង

ចាប់ពី

ដល់

មិនបានទទួលព័ត៌មាន