តំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលព្រៃវែង
គណៈបក្សគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ងារឯកឧត្ដម
ឈ្មោះសុខ ឥសាន
ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត២៧ សីហា ១៩៤៦៦
ទីកន្លែងកំណើតឃុំបុះមន ស្រុករំដួល ខេត្ដស្វាយរៀង
ស្ថានភាពគ្រួសារមានគ្រួសារ មានកូនចំនួន ៤នាក់
ធ្លាប់ជាសមាជិកសភា ចំនួន 2 អណត្តិ ( រដ្ឋសភានីតិកាលទី៥  )
អាស័យដ្ឋានបច្ចុប្បន្នផ្ទះលេខ ២៩ ផ្លូវលេខ ៦០៦ សង្កាត់បឹងកក់២ ខណ្ឌទួកគោក រាជធានីភ្នំពេញ
អាស័យដ្ឋានមណ្ឌលមិនបានទទួលព័ត៌មាន
លេខទូរស័ព្ទ​០១២ ៩៤៩ ៤១៤
អ៊ីម៉ែលsok_eysan@yahoo.com

កម្រិតវប្បធម៌

កម្រិតវប្បធម៌ចាប់ពីដល់សកលវិទ្យាល័យសញ្ញាប័ត្រ
១៩៧២ ១៩៧៤ មហាវិទ្យាល័យនីតិសាស្ដ្រ និងវិទ្យាសាស្ដ្រសេដ្ឋកិច្ច និង មហាវិទ្យាល័យអក្សរសាស្ដ្រ-មនុស្សសាស្ដ្រ រាជធានីភ្នំពេញ
១៩៦៨ ១៩៦៩ មហាវិទ្យាល័យគរុកោសល្យភ្នំពេញ សញ្ញាប័ត្រសាស្ដ្រាចារ្យ ម.ប.ភ

ជំនាញឯកទេសផ្សេងទៀត

មិនបានទទួលព័ត៌មាន

ជំនាញឯកទេសផ្សេងទៀត ដែលចាប់អារម្មណ៏

សេដ្ឋកិច្ច អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ច្បាប់ ទំទាក់ទំនងអន្ដរជាតិ និង ព័ត៌មាន

តំណែងក្នុងរដ្ឋសភា

អនុប្រធានគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្ស ទទួលពាក្យបណ្ដឹង អង្កេត និងទំនាក់ទំនងរដ្ឋសភា ព្រឹទ្ធសភា

តំណែងក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋផ្សេងទៀត

មិនបានទទួលព័ត៌មាន

បទពិសោធន៏ការងារសំខាន់ៗមុនពេលជាប់ជាតំណាងរាស្រ្ត

ចាប់ពី

ដល់

ការពិពណ៌នា

មិនបានទទួលព័ត៌មាន

មុខរបរផ្សេងទៀត

មុខតំណែង

ចាប់ពី

ដល់

គ្មាន