តំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលបាត់ដំបង
គណៈបក្សគណបក្សសង្រ្គោះជាតិ
ងារឯកឧត្តម
ឈ្មោះពិន រតនា
ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត១២/កុម្ភះ/១៩៦៤
ទីកន្លែងកំណើតខេត្តកំពង់ចាម
ស្ថានភាពគ្រួសារមានគ្រួសារ មានកូនចំនួន ៣នាក់
ធ្លាប់ជាសមាជិកសភា ចំនួន 1 អណត្តិ ( រដ្ឋសភានីតិកាលទី៥  )
អាស័យដ្ឋានបច្ចុប្បន្នផ្ទះលេខ៤០ ផ្លូវលេខ១៧សេអា សង្កាត់ចាក់អង្រែក្រោម ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ
អាស័យដ្ឋានមណ្ឌលមិនបានទទួលព័ត៌មាន
លេខទូរស័ព្ទ​០៩២៩៥៦៥៥២
អ៊ីម៉ែលrotana@hotmail.com

កម្រិតវប្បធម៌

កម្រិតវប្បធម៌ចាប់ពីដល់សកលវិទ្យាល័យសញ្ញាប័ត្រ
២០០២ ២០០៦ សញ្ញាប័ត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកគ្រប់គ្រង
វិស្វករបច្ចេកទេសភ្លើង ១៩៨១ ១៩៨៥

ជំនាញឯកទេសផ្សេងទៀត

ជំនាញឯកទេសផ្សេងទៀត ដែលចាប់អារម្មណ៏

សេដ្ឋកិច្ច ឧស្សាហកម្ម បរិស្ថាន ដោះស្រាយបញ្ហាកម្មករ និង ទូរគមនាគមន៍/បច្ចេកវិទ្យាព៌តមាន

0000-00-00

0000-00-00

តំណែងក្នុងរដ្ឋសភា

តំណែងក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋផ្សេងទៀត

អនុប្រធានក្រុមការងារ ខេត្តបាត់ដំបង

0000-00-00

0000-00-00

បទពិសោធន៏ការងារសំខាន់ៗមុនពេលជាប់ជាតំណាងរាស្រ្ត

ចាប់ពី

ដល់

ការពិពណ៌នា

0000-00-00

0000-00-00

វិស្វករផ្នែកគម្រោងនៅ Semicomdictor

មុខរបរផ្សេងទៀត

មុខតំណែង

ចាប់ពី

ដល់