ឯកឧត្ដម គាត ឈន់

ទូរស័ព្ទ : ០១២ ៨០៨ ០៧០ / ០២៣ ២១៦ ៧៨១៤

អ៊ីម៉ែល : មិនបានទទួលព័ត៌មាន

 អោយពិន្ទុ   ប្រវត្តិរូប   អោយយោបល់

តើរាជរដ្ខាភិបាលមានវិធានការយ៉ាងណាចំពោះជនអនាមិក១ក្រុមដែលវៃតំណាងរាស្ត្រ២រូបមានរបួសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ

ពីព្រោះថាប្រសិនបើរាជរដ្ឋាភិបាលមិនអាចចាប់បាននូវជនពាលទាំងនោះទេ វាគឺជារឿងមួយដ៏អាក្រក់ប៉ះពាល់ទៅដល់សង្គម បុខបាត់ប្រទេសជាតិទាំងមូលព្រមទាំងធ្វើអោយប្រជាពលរដ្ឋក្នុងប្រទេសបាត់បង់នៅទំនុកចិត្តទៅលើរាជរដ្ឋាភិបាលហើយជាពិសេសគណបក្សប្រជាជនប្រហែលជាអាចនិងបាត់បង់សសន្លឹកឆ្នោតច្រើនជាងអាណត្តិក្រោយៗទៀត
មិនទាន់ឆ្លើយ

មតិយោបល់ *

បញ្ជាក់៖ ខុមហ្រ្វែលសូមរក្សាសិទ្ធិមិនបង្ហាញមតិយោបល់ណាដែលមានខ្លឹមសារជេរប្រមាថ មានពាក្យពេចន៍អសុរស ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសបុគ្គលនិងផ្ទុយពីខ្លឹមសារច្បាប់។


text
ថ្ងៃបញ្ចេញយោបល់៖ ថ្ងៃទី30 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ-0001