សម្ដេច ហ៊ុន សែន

ទូរស័ព្ទ : ០១២ ៨៨៨ ៧៧៧

អ៊ីម៉ែល : unofficial@gmail.com

ចុះផ្សាយថ្ងៃទី : 2016-03-02

 ឲ្យពិន្ទុ   ប្រវត្តិរូប   ឲ្យយោបល់

ការអញ្ជើញចូលរួមបើកការដ្ឋានមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេស

នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៣ខែកុម្ភៈឆ្នាំ២០១៦។ សម្ដេច ហ៊ុន សែន បានអញ្ជើញទៅបើកការដ្ឋានមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេស នៅភូមិអូអង្គំ ឃុំអមលាំង ស្រុកថ្ពង ខេត្តកំពង់ស្ពឺ។
មតិយោបល់ *
បញ្ជាក់៖ ខុមហ្រ្វែលសូមរក្សាសិទ្ធិ លុប ឬមិនបង្ហាញមតិយោបល់ណាដែលមានខ្លឹមសារធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសបុគ្គល និងផ្ទុយពីខ្លឹមសារច្បាប់។


000
ថ្ងៃបញ្ចេញយោបល់៖ ថ្ងៃទី3 ខែឧសភា ឆ្នាំ2018
ចង់អ្នកណាថាអីថាទៅ អ្នកមិនធីចាំតែថា អ្នកធីនៅតែធី អ្នកថាវាគ្មានប្រយោជន៍ទេ ជួនពរពីចម្ងាយអុំសម្តេចជួបតែសុខៗៗរហូត
ថ្ងៃបញ្ចេញយោបល់៖ ថ្ងៃទី30 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ-0001
00000
ថ្ងៃបញ្ចេញយោបល់៖ ថ្ងៃទី30 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ-0001