ការចូលរួមពិធីបញ្ចុះបឋមសិលាសាលារដ្ឋបាល

ឯកឧត្តមកែ គិមយ៉ាន ដែលជាតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលបន្ទាយមានជ័យបានចូលរួមជាអធិបតីក្នុងពិធីបញ្ចុះបឋមសិលាសាលារដ្ឋបាល និងអាគារប្រជុំនៅសាលាស្រុកអូរជ្រៅ។

 អានបន្ត   អោយពិន្ទុ   ប្រវត្តិរូប   អោយយោបល់