តំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលកណ្តាល
គណៈបក្សគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ងារឯកឧត្ដម
ឈ្មោះម៉ុម ជឹមហ៊ុយ
ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត១៨ មេសា ១៩៣៩
ទីកន្លែងកំណើតស្រុកបាទី ខេត្ដតាកែវ
ស្ថានភាពគ្រួសារមានគ្រួសារ មានកូនចំនួន ៧នាក់
ធ្លាប់ជាសមាជិកសភា ចំនួន 3 អណត្តិ ( រដ្ឋសភានីតិកាលទី៥  )
អាស័យដ្ឋានបច្ចុប្បន្នមិនបានទទួលព័ត៌មាន
អាស័យដ្ឋានមណ្ឌលភូមិមនោរម្យ ឃុំបែកចាន ស្រុកអង្គស្នួល ខេត្ដកណ្ដាល
លេខទូរស័ព្ទ​០១២ ៥៨៧ ១០៦ / ០១២ ៩២៥ ៩១៤
អ៊ីម៉ែលមិនបានទទួលព័ត៌មាន

កម្រិតវប្បធម៌

កម្រិតវប្បធម៌ចាប់ពីដល់សកលវិទ្យាល័យសញ្ញាប័ត្រ
១៩៦១ វិទ្យាស្ថានជាតិគរុកោសល្យ ភ្នំពេញ សញ្ញាប័ត្រគរុកោសល្យ

ជំនាញឯកទេសផ្សេងទៀត

មិនបានទទួលព័ត៌មាន

ជំនាញឯកទេសផ្សេងទៀត ដែលចាប់អារម្មណ៏

ធារាសាស្ដ្រ កាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ ការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្ស ការបង្កើនការងារ និងការឱ្យតម្លៃលើផលិតផលកសិកម្ម

តំណែងក្នុងរដ្ឋសភា

គ្មាន

តំណែងក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋផ្សេងទៀត

មិនបានទទួលព័ត៌មាន

បទពិសោធន៏ការងារសំខាន់ៗមុនពេលជាប់ជាតំណាងរាស្រ្ត

ចាប់ពី

ដល់

ការពិពណ៌នា

១៩៧៩

១៩៩៣

អនុរដ្ឋមន្ដ្រីទី១ ក្រសួងអប់រំ

មុខរបរផ្សេងទៀត

មុខតំណែង

ចាប់ពី

ដល់

មិនបានទទួលព័ត៌មាន