តំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលភ្នំពេញ
គណៈបក្សគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ងារ ឯកឧត្ដម
ឈ្មោះ គាត ឈន់
ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត11/08/1934
ទីកន្លែងកំណើតភូមិថ្មី ស្រុកឆ្លូង ខេត្ដក្រចេះ
ស្ថានភាពគ្រួសារមានគ្រួសារ មានកូនចំនួន ២នាក់
ធ្លាប់ជាសមាជិកសភា ចំនួន 3 អណត្តិ ( រដ្ឋសភានីតិកាលទី៥  )
អាស័យដ្ឋានបច្ចុប្បន្នផ្ទះលេខ១០ ផ្លូវលេខ៤៦២ ភូមិ១៣ សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
អាស័យដ្ឋានមណ្ឌលដូចអាសយដ្ឋានបច្ចុប្បន្ន
លេខទូរស័ព្ទ​០១២ ៨០៨ ០៧០ / ០២៣ ២១៦ ៧៨១៤
អ៊ីម៉ែលមិនបានទទួលព័ត៌មាន

កម្រិតវប្បធម៌

កម្រិតវប្បធម៌ចាប់ពីដល់សកលវិទ្យាល័យសញ្ញាប័ត្រ
បណ្ឌិតកិត្ដិយសផ្នែកគ្រប់គ្រងធុរកិច្ច ២០០៣ សាកលវិទ្យាល័យ Charles Sturt
១៩៦០ វិទ្យាស្ថានវិទ្យាសាស្ដ្រ (Saclay) និង បច្ចេកទេសនុយក្លេអ៊ែប្រទេសបារាំង សញ្ញាប័ត្រវិស្វករទេពកោសល្យបរមាណូ

ជំនាញឯកទេសផ្សេងទៀត

មិនបានទទួលព័ត៌មាន

ជំនាញឯកទេសផ្សេងទៀត ដែលចាប់អារម្មណ៏

មិនបានទទួលព័ត៌មាន

តំណែងក្នុងរដ្ឋសភា

គ្មាន

តំណែងក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋផ្សេងទៀត

ឧបនាយករដ្ឋមន្ដ្រី រដ្ឋមន្ដ្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

បទពិសោធន៏ការងារសំខាន់ៗមុនពេលជាប់ជាតំណាងរាស្រ្ត

ចាប់ពី

ដល់

ការពិពណ៌នា

0000-00-00

0000-00-00

ទេសរដ្ឋមន្ដ្រី រដ្ឋមន្ដ្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

0000-00-00

0000-00-00

រដ្ឋមន្ដ្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

មុខរបរផ្សេងទៀត

មុខតំណែង

ចាប់ពី

ដល់

មិនបានទទួលព័ត៌មាន