តំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលបាត់ដំបង
គណៈបក្សគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ងារឯកឧត្ដម
ឈ្មោះមុយ ចាត
ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត៣០ សីហា ១៩៣៦
ទីកន្លែងកំណើតឃុំព្រែកនរិន្ទ ស្រុកបាត់ដំបង ខេត្តបាត់ដំបង
ស្ថានភាពគ្រួសារមានគ្រួសារ មានកូនចំនួន៦នាក់
ធ្លាប់ជាសមាជិកសភា ចំនួន 1 អណត្តិ ( រដ្ឋសភានីតិកាលទី៣  )
អាស័យដ្ឋានបច្ចុប្បន្នផ្ទះលេខ១៥៧ ផ្លូវលេខ១៤៣ សង្កាត់បឹងកេងកងទិ៣ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
អាស័យដ្ឋានមណ្ឌលភូមិព្រែកមហាទេព ឃុំស្វាយប៉ោ ស្រុកបាត់ដំបង ខេត្តបាត់ដំបង
លេខទូរស័ព្ទ​០១២​ ៨៥៩ ៥៨១
អ៊ីម៉ែល

កម្រិតវប្បធម៌

កម្រិតវប្បធម៌ចាប់ពីដល់សកលវិទ្យាល័យសញ្ញាប័ត្រ

ជំនាញឯកទេសផ្សេងទៀត

ជំនាញឯកទេសផ្សេងទៀត ដែលចាប់អារម្មណ៏

តំណែងក្នុងរដ្ឋសភា

តំណែងក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋផ្សេងទៀត

បទពិសោធន៏ការងារសំខាន់ៗមុនពេលជាប់ជាតំណាងរាស្រ្ត

ចាប់ពី

ដល់

ការពិពណ៌នា

មុខរបរផ្សេងទៀត

មុខតំណែង

ចាប់ពី

ដល់