តំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលកំពង់ធំ
គណៈបក្សគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ងារឯកឧត្ដម
ឈ្មោះញ៉ែម ថ្ថាវី
ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត០២ សីហា ១៩៥០
ទីកន្លែងកំណើតឃុំបល្ល័ង្គ ស្រុកបារាយណ៍ ខេត្ដកំពង់ធំ
ស្ថានភាពគ្រួសារមានគ្រួសារ មានកូនចំនួន ២នាក់
ធ្លាប់ជាសមាជិកសភា ចំនួន 3 អណត្តិ ( រដ្ឋសភានីតិកាលទី៥  )
អាស័យដ្ឋានបច្ចុប្បន្នផ្ទះលេខ៧ ផ្លូវលេខ៥៦៤ សង្កាត់បឹងកក់១ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ
អាស័យដ្ឋានមណ្ឌលភូមិដូង ឃុំបល្ល័ង្គ ស្រុកបារាយណ៍ ខេត្ដកំពង់ធំ
លេខទូរស័ព្ទ​០១៦ ៨១៤ ៧៣១ / ០១៥ ៧៧៦ ៨៨៨
អ៊ីម៉ែលtvnhem@yahoo.com

កម្រិតវប្បធម៌

កម្រិតវប្បធម៌ចាប់ពីដល់សកលវិទ្យាល័យសញ្ញាប័ត្រ
បរិញ្ញាប័ត្រវិស្វកម្មបច្ចេកទេសគីមី ១៩៧៩ មហាវិទ្យាល័យកាតូលិច សហរដ្ឋអាមេរិក

ជំនាញឯកទេសផ្សេងទៀត

មិនបានទទួលព័ត៌មាន

ជំនាញឯកទេសផ្សេងទៀត ដែលចាប់អារម្មណ៏

អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ កសិកម្ម/ធារាសាស្ដ្រ ឧស្សាហកម្ម វប្បធម៌/សិល្បៈ និង ទំនាក់ទំនងអន្ដរជាតិ

តំណែងក្នុងរដ្ឋសភា

គ្មាន

តំណែងក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋផ្សេងទៀត

មិនបានទទួលព័ត៌មាន

បទពិសោធន៏ការងារសំខាន់ៗមុនពេលជាប់ជាតំណាងរាស្រ្ត

ចាប់ពី

ដល់

ការពិពណ៌នា

១៩៩៩

បច្ចុប្បន្ន

ទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់របស់ឯកឧត្ដម ងួន ញ៉ិល អនុប្រធានទី១ រដ្ឋសភា

មុខរបរផ្សេងទៀត

មុខតំណែង

ចាប់ពី

ដល់

មិនបានទទួលព័ត៌មាន