តំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលបាត់ដំបង
គណៈបក្សគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ងារឯកឧត្តម
ឈ្មោះស ខេង
ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត១៥/មករា/១៩៥១
ទីកន្លែងកំណើតភូមិអណ្តូងស្នាក ឃុំក្របៅ ខេត្តព្រៃវែង
ស្ថានភាពគ្រួសារមានគ្រួសារ មានកូនចំនួន ៣នាក់
ធ្លាប់ជាសមាជិកសភា ចំនួន 3 អណត្តិ ( រដ្ឋសភានីតិកាលទី៥  )
អាស័យដ្ឋានបច្ចុប្បន្នផ្ទះលេខ១១៥ មហាវិថីព្រះនរោត្តម ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
អាស័យដ្ឋានមណ្ឌលក្រុមទី៤១ ភូមិព្រែកមហាទេព សង្កាត់ស្វាយប៉ោ ក្រុងបាត់ដំបង ខេត្តបាត់ដំបង
លេខទូរស័ព្ទ​០១២៨៥៨៨៥៨
អ៊ីម៉ែលមិនបានទទួលព័ត៌មាន

កម្រិតវប្បធម៌

កម្រិតវប្បធម៌ចាប់ពីដល់សកលវិទ្យាល័យសញ្ញាប័ត្រ
សញ្ញាប័ត្រកម្រិតថ្នាក់ឧត្ដមសិក្សាផ្នែកវិទ្យាសាស្ដ្រនយោបាយ
ទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងអប់រំ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
សញ្ញាប័ត្រមធ្យមសិក្សាកម្រិត១ អនុវិទ្យាល័យថ្នល់កែង ខេត្ដព្រៃវែង
សញ្ញាប័ត្រចប់ឧត្ដមសិក្សា

ជំនាញឯកទេសផ្សេងទៀត

មិនបានទទួលព័ត៌មាន

ជំនាញឯកទេសផ្សេងទៀត ដែលចាប់អារម្មណ៏

មិនបានទទួលព័ត៌មាន

តំណែងក្នុងរដ្ឋសភា

គ្មាន

តំណែងក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋផ្សេងទៀត

ឧបនាយករដ្ឋមន្ដ្រី រដ្ឋមន្ដ្រីក្រសួងមហាផៃ្ទ

0000-00-00

0000-00-00

បទពិសោធន៏ការងារសំខាន់ៗមុនពេលជាប់ជាតំណាងរាស្រ្ត

ចាប់ពី

ដល់

ការពិពណ៌នា

២០០៦

បច្ចុប្បន្ន

ឧបនាយករដ្ឋមន្ដ្រី រដ្ឋមន្ដ្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ

១៩៩៣

២០០៦

ឧបនាយករដ្ឋមន្ដ្រី សហរដ្ឋមន្ដ្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ

0000-00-00

0000-00-00

អនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋមន្ដ្រី នៃរដ្ឋកម្ពុជា

មុខរបរផ្សេងទៀត

មុខតំណែង

ចាប់ពី

ដល់

មិនបានទទួលព័ត៌មាន