តំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលស្វាយរៀង
គណៈបក្សគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ងារលោកជំទាវ
ឈ្មោះដួង វណ្ណា
ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត01/01/1953
ទីកន្លែងកំណើតភូមិរោទ៍ ឃុំញ័រ ស្រុកកំពង់រោទិ៍ ខេត្ដស្វាយរៀង
ស្ថានភាពគ្រួសារមិនបានទទួលព័ត៌មាន
ធ្លាប់ជាសមាជិកសភា ចំនួន 2 អណត្តិ ( រដ្ឋសភានីតិកាលទី៥  )
អាស័យដ្ឋានបច្ចុប្បន្នមិនបានទទួលព័ត៌មាន
អាស័យដ្ឋានមណ្ឌលភូមិមេភ្លើង សង្កាត់ស្វាយរៀង ក្រុងស្វាយរៀង ខេត្ដ្ដស្វាយរៀង
លេខទូរស័ព្ទ​០១២ ៨១០ ២៩៧ / ០១១ ៨១០ ២៩៧
អ៊ីម៉ែលមិនបានទទួលព័ត៌មាន

កម្រិតវប្បធម៌

កម្រិតវប្បធម៌ចាប់ពីដល់សកលវិទ្យាល័យសញ្ញាប័ត្រ
សញ្ញាប័ត្រមធ្យមសិក្សាកម្រិត២

ជំនាញឯកទេសផ្សេងទៀត

មិនបានទទួលព័ត៌មាន

0000-00-00

0000-00-00

ជំនាញឯកទេសផ្សេងទៀត ដែលចាប់អារម្មណ៏

មិនបានទទួលព័ត៌មាន

0000-00-00

0000-00-00

តំណែងក្នុងរដ្ឋសភា

សមាជិកាគណៈកម្មាការផែនការ វិនិយោគ កសិកម្ម អភិវឌ្ឌ្យន៏ជនបទ បរិស្ថាន និង ធនធានទឹក

តំណែងក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋផ្សេងទៀត

មិនបានទទួលព័ត៌មាន

0000-00-00

0000-00-00

បទពិសោធន៏ការងារសំខាន់ៗមុនពេលជាប់ជាតំណាងរាស្រ្ត

ចាប់ពី

ដល់

ការពិពណ៌នា

0000-00-00

0000-00-00

ទីប្រឹក្សាអភិបាលខេត្ដស្វាយរៀង

0000-00-00

0000-00-00

ប្រធានកាកបាទក្រហមខេត្ដស្វាយរៀង

មុខរបរផ្សេងទៀត

មុខតំណែង

ចាប់ពី

ដល់

មិនបានទទួលព័ត៌មាន

0000-00-00

0000-00-00