តំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលពោធិ៍សាត់
គណៈបក្សគណបក្សសង្រ្គោះជាតិ
ងារឯកឧត្ដម
ឈ្មោះងឹម ញេង
ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត15/02/1974
ទីកន្លែងកំណើតមិនមានព័ត៌មាន
ស្ថានភាពគ្រួសារមានគ្រួសារ មានកូនចំនួន មិនដឹង
ធ្លាប់ជាសមាជិកសភា ចំនួន 1 អណត្តិ ( រដ្ឋសភានីតិកាលទី៥  )
អាស័យដ្ឋានបច្ចុប្បន្នផ្ទះលេខ១២ ផ្លូវ៣១២ សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
អាស័យដ្ឋានមណ្ឌលមិនមានព័ត៌មាន
លេខទូរស័ព្ទ​០១២ ៣៤៣ ១៦៨
អ៊ីម៉ែលnheng168@gmail.com

កម្រិតវប្បធម៌

កម្រិតវប្បធម៌ចាប់ពីដល់សកលវិទ្យាល័យសញ្ញាប័ត្រ
មហាវិទ្យាល័យច្បាប់ (អនុបណ្ឌិតរដ្ឋបាលសាធារណៈ) ២០០៨ ២០១១
សំណង់ស៊ីវិល (វិស្វករ) ២០០៣ ២០០៦
ស្ថាបត្យកម្ម និងនគរូបនីយកម្ម (ស្ថាបត្យករ) វិស្វកររ៉ែ និងភូគព្ភសាស្ដ្រ ១៩៩២ ១៩៩៨

ជំនាញឯកទេសផ្សេងទៀត

វិទ្យាស្ថានបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសវិជ្ជាជីវៈ(គ្រូបង្រៀនឧត្ដម)

២០០១

២០០២

ជំនាញឯកទេសផ្សេងទៀត ដែលចាប់អារម្មណ៏

ច្បាប់ សិទ្ធិមនុស្ស ប្រព័ន្ធយុត្ដិធម៌បរិស្ថាន ប្រឆាំងអំពើពុករលួយ និង វិស្វកម្ម ឬសំណង់

0000-00-00

0000-00-00

តំណែងក្នុងរដ្ឋសភា

0000-00-

0000-00-00

សមាជិកក្នុងគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្ស ទទួលពាក្យបណ្ដឹង អង្កេតនិងទំនាក់ទំនងរដ្ឋសភា ព្រឹទ្ធសភា

តំណែងក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋផ្សេងទៀត

មិនបានទទួលព័ត៌មាន

0000-00-00

0000-00-00

បទពិសោធន៏ការងារសំខាន់ៗមុនពេលជាប់ជាតំណាងរាស្រ្ត

ចាប់ពី

ដល់

ការពិពណ៌នា

២០០២

២០១៣

គ្រូបង្រៀននៅវិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសព្រះកុសុមៈ

១៩៩៨

២០០៦

ធ្វើសំណង់

មុខរបរផ្សេងទៀត

មុខតំណែង

ចាប់ពី

ដល់

មិនបានទទួលពត៌មាន

0000-00-00

0000-00-00