ការអញ្ជើញចូលរួមបើកការដ្ឋានមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេស

នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៣ខែកុម្ភៈឆ្នាំ២០១៦។ សម្ដេច ហ៊ុន សែន បានអញ្ជើញទៅបើកការដ្ឋានមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេស នៅភូមិអូអង្គំ ឃុំអមលាំង ស្រុកថ្ពង ខេត្តកំពង់ស្ពឺ។

 អានបន្ត   អោយពិន្ទុ   ប្រវត្តិរូប   អោយយោបល់