ការចូលរួមពិធីប្រគល់សញ្ញប័ត្រ​ បរិញ្ញាប័ត្រ និងបរិញ្ញាប័ត្ររងដល់និសិត្ស

ឯកឧត្តម ស ខេង តំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលបាត់ដំបងបានចូលរួមប្រជុំនៅឃុំក្រញ៉ូង ស្រុកកំចាយមារ ក្នុងគោលបំណងប្រគល់សញ្ញាប័ត្រ បរិញ្ញាប័ត្រ និងបរិញ្ញាប័ត្ររងដល់និសិត្សចំនួន១២៨០នាក់

 អានបន្ត   អោយពិន្ទុ   ប្រវត្តិរូប   អោយយោបល់