ការចូលរួមវេទិការអ្នកតំណាងរាស្ត្រ​ និង ម្ចាស់ឆ្នោត

លោកជំទាវ កែ ច័ន្ទមុនី បានចុះទៅសួរសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋនិងធ្វើវេទិការអ្នកតំណាងរាស្ត្រដើម្បីឆ្លើយនិងសំនួររបស់ប្រជាពលរដ្ឋ។

 អានបន្ត   អោយពិន្ទុ   ប្រវត្តិរូប   អោយយោបល់

ការចុះបេសកម្មរបស់គណកម្មការទី៣ ដែលទាក់ទងទៅនិងសេដ្ឋកិច្ចវិនិយោគ

លោកជំទាវ កែ ច័ន្ទមុនី បានចុះទៅប្រជុំនៅខេត្តស្វាយរៀងទាក់ទងទៅនិងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស

 អានបន្ត   អោយពិន្ទុ   ប្រវត្តិរូប   អោយយោបល់