កាផ្ដល់សេវាសុខភាពជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តសៀមរាប

លោកជំទាវ កែ សុវណ្ណរត៏ បានផ្ដល់សេវាសុខភាពជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅមន្ទីពេទ្យបង្អែកពួកជាមួយលោក Lawrie និង លោកស្រី Robyn​ ដែលជាជនជាតិអូស្ត្រាលី។

 អានបន្ត   អោយពិន្ទុ   ប្រវត្តិរូប   អោយយោបល់

កិច្ចប្រជុំក្រុមសភាជាតិស្ត្រីកម្ពុជា

លោកជំទាវ កែ សុវណ្ណរតន៏​ ដែលជាតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលខេត្តសៀមរាបបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំក្រុមសភាជាតិស្ត្រីកម្ពុជានៅវិមានរដ្ឋសភា។

 អានបន្ត   អោយពិន្ទុ   ប្រវត្តិរូប   អោយយោបល់

ការជួបជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយបញ្ហាដីធ្លី

លោកជំទាវ កែ សុវណ្ណរតន៏ ដែលជាតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលសៀមរាប បានចុះជួបជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយសារបញ្ហាដីធ្លីដោយសារអាជ្ញាធរអប្សរា។

 អានបន្ត   អោយពិន្ទុ   ប្រវត្តិរូប   អោយយោបល់