ការចូលរួមពិធីសំណេះសំណាលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋ

ឯកឧត្តម ឡុង រី បានចូលរួំក្នុងពិធីសំណេះសំណាលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋ ដែលដឹកនាំដោយ ឯក ឧត្តម សម រង្ស៊ី និង ឯក ឧត្តម កឹម សុខា។ នៅភូមិស្ទឹងវែង សង្កាត់ស្ទឹងវែង ក្រុងខេមរភូមិន្ទ ខេត្តកោះកុង។

 អានបន្ត   អោយពិន្ទុ   ប្រវត្តិរូប   អោយយោបល់

ការចូលរួមពិធីសំណេះសំណាលជាមួយប្រជាពលរដ្ខ និងការប្រកាសតែងតាំងប្រធានក្រុមការងារខេត្តថ្មី

ឯកឧត្តម ឡុង រី បានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីសំណេះសំណាលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រកាសតែងតាំងប្រធានក្រុមការងារខេត្តថ្មី ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម សម រង្ស៊ី និង ឯកឧត្តម កឹម សុខា នៅខេត្តត្បូងឃ្មុំ។

 អានបន្ត   អោយពិន្ទុ   ប្រវត្តិរូប   អោយយោបល់

ការចូលរួមពិធីសំណេះសំណាលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋ

ការចូលរួមក្នុងពិធីសំណេះសំណាលជាមួួយប្រជាពលរដ្ឋដឹកនាំដោយ ឯកឧត្តម សម រង្ស៊ី និង ឯកឧត្តម កឹម សុខា នៅខេត្តព្រះសីហនុ

 អានបន្ត   អោយពិន្ទុ   ប្រវត្តិរូប   អោយយោបល់