តំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលកំពង់ស្ពឺ
គណៈបក្សគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ងារឯកឧត្ដម
ឈ្មោះ ហ៊ុន ម៉ានី
ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត២៧ វិច្ឆិកា ១៩៨២
ទីកន្លែងកំណើតទីក្រុងភ្នំពេញ
ស្ថានភាពគ្រួសារមិនបានទទួលព័ត៌មាន
ធ្លាប់ជាសមាជិកសភា ចំនួន 1 អណត្តិ ( រដ្ឋសភានីតិកាលទី៥  )
អាស័យដ្ឋានបច្ចុប្បន្នរាជធានីភ្នំពេញ
អាស័យដ្ឋានមណ្ឌលមិនបានទទួលព័ត៌មាន
លេខទូរស័ព្ទ​មិនបានទទួលព័ត៌មាន
អ៊ីម៉ែលមិនបានទទួលព័ត៌មាន

កម្រិតវប្បធម៌

កម្រិតវប្បធម៌ចាប់ពីដល់សកលវិទ្យាល័យសញ្ញាប័ត្រ
វិទ្យាល័យនៅប្រទេសបារាំង ១៩៩១ ១៩៩៨
១៩៩៨ ២០០៥ សិក្សា​ថ្នាក់​មហាវិទ្យាល័យ​ផ្នែក​វិទ្យាសាស្ត្រ​នយោបាយ​នៅសហរដ្ឋអាមេរិក
សិក្សា​ថ្នាក់អនុបណ្ឌិត​ផ្នែក​ទំនាក់ទំនង​អន្តរជាតិ​នៅ​ទីក្រុង Melbourne ប្រទេស​អូស្ត្រាលី
​បន្ត​ការសិក្សា​ថ្នាក់អនុបណ្ឌិត​ ផ្នែក​សន្តិសុខ​ជា​យុទ្ធសាស្ត្រ (Strategic security study) ដែលជា​ការសិក្សា​ផ្តោតលើ​ការប្រឆាំង​អំពើ​ភេរវកម្ម ២០០៩ ២០១០ ​សាកលវិទ្យាល័យ​ការពារជាតិ​ក្នុង​សហរដ្ឋអាមេរិក

ជំនាញឯកទេសផ្សេងទៀត

មិនបានទទួលព័ត៌មាន

ជំនាញឯកទេសផ្សេងទៀត ដែលចាប់អារម្មណ៏

មាន​ចំណាប់​អារម្មណ៍​ខាង​នយោបាយ​ច្រើន​ជាង​ការ​ធ្វើ​ជំនួញ​ពាណិជ្ជកម្ម

តំណែងក្នុងរដ្ឋសភា

សមាជិកគណៈកម្មការកិច្ចការបរទេស សហប្រតិបត្ដិការអន្ដរជាតិ ឃោសនាការ និងព័ត៌មាន

តំណែងក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋផ្សេងទៀត

ប្រធានសហភាព សហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជា (ស.ស.យ.ក)

បទពិសោធន៏ការងារសំខាន់ៗមុនពេលជាប់ជាតំណាងរាស្រ្ត

ចាប់ពី

ដល់

ការពិពណ៌នា

មិនបានទទួលព័ត៌មាន

មុខរបរផ្សេងទៀត

មុខតំណែង

ចាប់ពី

ដល់

មិនបានទទួលព័ត៌មាន