តំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលតាកែវ
គណៈបក្សគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ងារឯកឧត្ដម
ឈ្មោះ សុខ អាន
ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត១៦ មេសា ១៩៥០
ទីកន្លែងកំណើតភូមិកំពង់ ឃុំព្រះបាទជាន់ជុំ ស្រុកគីរីវង់ ខេត្ដតាកែវ
ស្ថានភាពគ្រួសារមានគ្រួសារ មានកូនចំនួន ៥នាក់
ធ្លាប់ជាសមាជិកសភា ចំនួន 3 អណត្តិ ( រដ្ឋសភានីតិកាលទី៥  )
អាស័យដ្ឋានបច្ចុប្បន្នផ្ទះលេខ ៧០ ផ្លូវលេខ ២១៤ សង្កាត់បឹងរាំង ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
អាស័យដ្ឋានមណ្ឌលមិនបានទទួលព័ត៌មាន
លេខទូរស័ព្ទ​០១២ ៨៨៨ ៨៨៨
អ៊ីម៉ែលមិនបានទទួលព័ត៌មាន

កម្រិតវប្បធម៌

កម្រិតវប្បធម៌ចាប់ពីដល់សកលវិទ្យាល័យសញ្ញាប័ត្រ
បណ្ឌិតកិត្ដិយសផ្នែកគោលនយោបាយ និងគ្រប់គ្រងសាធារណៈ ២០០៧
បណ្ឌិតកិត្ដិយសផ្នែកវិទ្យាសាស្ដ្រនយោបាយ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ២០០៦
បណ្ឌិតកិត្ដិយសផ្នែករដ្ឋបាលសាធារណៈ ២០០៥ សាកលវិទ្យាល័យJeonú ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង

ជំនាញឯកទេសផ្សេងទៀត

មិនបានទទួលព័ត៌មាន

ជំនាញឯកទេសផ្សេងទៀត ដែលចាប់អារម្មណ៏

មិនបានទទួលព័ត៌មាន

តំណែងក្នុងរដ្ឋសភា

គ្មាន

តំណែងក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋផ្សេងទៀត

ឧបនាយករដ្ឋមន្ដ្រី រដ្ឋមន្ដ្រីទទួលបន្ទុកទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ដ្រី

បទពិសោធន៏ការងារសំខាន់ៗមុនពេលជាប់ជាតំណាងរាស្រ្ត

ចាប់ពី

ដល់

ការពិពណ៌នា

២០០៤

បច្ចុប្បន្ន

ឧបនាយករដ្ឋមន្ដ្រី រដ្ឋមន្ដ្រីទទួលបន្ទុកទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ដ្រី

១៩៩៨

២០០៤

ទេសរដ្ឋមន្ដ្រី រដ្ឋមន្ដ្រីទទួលបន្ទុកទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ដ្រី

មុខរបរផ្សេងទៀត

មុខតំណែង

ចាប់ពី

ដល់