តំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលកំពត
គណៈបក្សគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ងារឯកឧត្ដម
ឈ្មោះសោម ចិន
ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត០១ កញ្ញា ១៩៤៨
ទីកន្លែងកំណើតឃុំខ្សែត ស្រុកកំពង់រោទិ៍ ខេត្ដស្វាយរៀង
ស្ថានភាពគ្រួសារមានគ្រួសារ មានកូនចំនួន ៥នាក់
ធ្លាប់ជាសមាជិកសភា ចំនួន 3 អណត្តិ ( រដ្ឋសភានីតិកាលទី៥  )
អាស័យដ្ឋានបច្ចុប្បន្នផ្ទះលេខ២៦៥ ផ្លូវ១០៧ សង្កាត់បឹងព្រលិត ខណ្ឌ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ
អាស័យដ្ឋានមណ្ឌលមិនបានទទួលព័ត៌មាន
លេខទូរស័ព្ទ​០១២ ៨០៤ ៥៧២
អ៊ីម៉ែលមិនបានទទួលព័ត៌មាន

កម្រិតវប្បធម៌

កម្រិតវប្បធម៌ចាប់ពីដល់សកលវិទ្យាល័យសញ្ញាប័ត្រ
អនុបណ្ឌិតវិទ្យាសាស្ដ្រសេដ្ឋកិច្ច ទេសចរណ៍ ១៩៩២ សាកលវិទ្យាល័យនៅ ប្រទេសរុស្ស៊ី

ជំនាញឯកទេសផ្សេងទៀត

មិនបានទទួលព័ត៌មាន

ជំនាញឯកទេសផ្សេងទៀត ដែលចាប់អារម្មណ៏

អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ កសិកម្ម/ធារាសាស្ដ្រ វប្បធម៌/សិល្បៈ សេវាកម្ម/ទេសចរណ៍

តំណែងក្នុងរដ្ឋសភា

គ្មាន

តំណែងក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋផ្សេងទៀត

មិនបានទទួលព័ត៌មាន

បទពិសោធន៏ការងារសំខាន់ៗមុនពេលជាប់ជាតំណាងរាស្រ្ត

ចាប់ពី

ដល់

ការពិពណ៌នា

១៩៩៣

១៩៩៨

ទីប្រឹក្សាសម្ដេច ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ដ្រីនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

១៩៩១

១៩៩៣

អគ្គនាយករងក្រសួងទេសចរណ៍

មុខរបរផ្សេងទៀត

មុខតំណែង

ចាប់ពី

ដល់

មិនបានទទួលព័ត៌មាន