តំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលរតនគីរី
គណៈបក្សគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ងារឯកឧត្ដម
ឈ្មោះប៊ូ ឡាំ
ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត០១ មករា ១៩៥៥
ទីកន្លែងកំណើតភូមិកាចូន ឃុំកាចូន ស្រុកវើនសៃ ខេត្តរតនគិរី
ស្ថានភាពគ្រួសារមានគ្រួសារ មានកូនចំនួន​៥នាក់
ធ្លាប់ជាសមាជិកសភា ចំនួន 1 អណត្តិ ( រដ្ឋសភានីតិកាលទី៥  )
អាស័យដ្ឋានបច្ចុប្បន្នមិនបានទទួលព័ត៌មាន
អាស័យដ្ឋានមណ្ឌលភូមិអូរកន្សែង សង្កាត់បឹងកន្សែង ក្រុងបានលុង ខេត្តរតនគិរី
លេខទូរស័ព្ទ​០១២ ៥៣៣ ៤៣៥
អ៊ីម៉ែលមិនបានទទួលព័ត៌មាន

កម្រិតវប្បធម៌

កម្រិតវប្បធម៌ចាប់ពីដល់សកលវិទ្យាល័យសញ្ញាប័ត្រ
វិញ្ញាបនបត្រ (ថ្នាក់ទី៧ បំពេញវិជ្ជា) ១៩៨៥ ១៩៨៦ នៅសាលាបំពេញវិជ្ជាមជ្ឈឹម

ជំនាញឯកទេសផ្សេងទៀត

វិញ្ញាបនបត្រ វិក្រឹត្យការមន្រ្តីជាន់ខ្ពស់ នៅសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

២០០៣

ជំនាញឯកទេសផ្សេងទៀត ដែលចាប់អារម្មណ៏

ពាណិជ្ជកម្ម ហិរញ្ញវត្ថុ អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ច្បាប់ ឧស្សាហកម្ម និង​ ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌

តំណែងក្នុងរដ្ឋសភា

គ្មាន

តំណែងក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋផ្សេងទៀត

មិនបានទទួលព័ត៌មាន

បទពិសោធន៏ការងារសំខាន់ៗមុនពេលជាប់ជាតំណាងរាស្រ្ត

ចាប់ពី

ដល់

ការពិពណ៌នា

២០០៩

២០១៣

សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តរតនគិរី

២០០៥

២០០៩

អភិបាលខេត្តរតនគិរី

១១៩០

២០០៥

ប្រធានមន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្តរតនគិរី

មុខរបរផ្សេងទៀត

មុខតំណែង

ចាប់ពី

ដល់

មិនបានទទួលព័ត៌មាន