តំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលតាកែវ
គណៈបក្សគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ងារលោកជំទាវ
ឈ្មោះនិន សាផុន
ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត០៦ កក្កដា ១៩៤៨
ទីកន្លែងកំណើតភូមិក្រោម ឃុំសន្លុង ស្រុកទ្រាំង ខេត្ដតាកែវ
ស្ថានភាពគ្រួសារមានគ្រួសារ មានកូនចំនួន ២នាក់
ធ្លាប់ជាសមាជិកសភា ចំនួន 3 អណត្តិ ( រដ្ឋសភានីតិកាលទី៥  )
អាស័យដ្ឋានបច្ចុប្បន្នភូមិផ្សារតាកោ សង្កាត់រកាក្នុង ក្រុងដូនកែវ ខេត្ដតាកែវ
អាស័យដ្ឋានមណ្ឌលដូចអាសយដ្ឋានបច្ចុប្បន្ន
លេខទូរស័ព្ទ​០១២ ៩៩៨ ១១៨
អ៊ីម៉ែលមិនបានទទួលព័ត៌មាន

កម្រិតវប្បធម៌

កម្រិតវប្បធម៌ចាប់ពីដល់សកលវិទ្យាល័យសញ្ញាប័ត្រ
និន សាផុន
មធ្យមសិក្សាប័ត្រភាគ ២ ១៩៦៦

ជំនាញឯកទេសផ្សេងទៀត

មិនបានទទួលព័ត៌មាន

ជំនាញឯកទេសផ្សេងទៀត ដែលចាប់អារម្មណ៏

មិនបានទទួលព័ត៌មាន

តំណែងក្នុងរដ្ឋសភា

ប្រធានគណៈកម្មការសាធារណការ ដឹកជញ្ជូន ទូរគមនាគមន៍ ប្រៃសណីយ៍ ឧស្សាហកម្ម រ៉ែ ថាមពល ពាណិជ្ជកម្ម រៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់

តំណែងក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋផ្សេងទៀត

គ្មាន

បទពិសោធន៏ការងារសំខាន់ៗមុនពេលជាប់ជាតំណាងរាស្រ្ត

ចាប់ពី

ដល់

ការពិពណ៌នា

មិនបានទទួលព័ត៌មាន

មុខរបរផ្សេងទៀត

មុខតំណែង

ចាប់ពី

ដល់

មិនបានទទួលព័ត៌មាន