តំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលសៀមរាប
គណៈបក្សគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ងារឯកឧត្ដម
ឈ្មោះទៀ បាញ់
ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត០៥ វិច្ឆិកា ១៩៤៥
ទីកន្លែងកំណើតភូមិកោះស្រឡៅ ឃុំកោះកាពិ ស្រុកកោះកុងខេត្ដកោះកុង
ស្ថានភាពគ្រួសារមានគ្រួសារ មានកូនចំនួន ៣នាក់
ធ្លាប់ជាសមាជិកសភា ចំនួន 3 អណត្តិ ( រដ្ឋសភានីតិកាលទី៥  )
អាស័យដ្ឋានបច្ចុប្បន្នផ្ទះលេខ៨៨ ផ្លូវលេខ៥៩២ ភូមិ១៣ សង្កាត់បឹងកក់ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ
អាស័យដ្ឋានមណ្ឌលមិនបានទទួលព័ត៌មាន
លេខទូរស័ព្ទ​០១២ ៨១០ ០៧៧
អ៊ីម៉ែលមិនបានទទួលព័ត៌មាន

កម្រិតវប្បធម៌

កម្រិតវប្បធម៌ចាប់ពីដល់សកលវិទ្យាល័យសញ្ញាប័ត្រ
បណ្ឌិតកិត្ដិយសផ្នែកវិទ្យាសាស្ដ្រយោធា ពីសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
បណ្ឌិតកិត្ដិយសផ្នែកការដឹកនាំ ពីការិយាល័យ OXCEL នៃមជ្ឈមណ្ឌល OXFORD ប្រទេសអង់គ្លេស

ជំនាញឯកទេសផ្សេងទៀត

មិនបានទទួលព័ត៌មាន

ជំនាញឯកទេសផ្សេងទៀត ដែលចាប់អារម្មណ៏

មិនបានទទួលព័ត៌មាន

តំណែងក្នុងរដ្ឋសភា

គ្មាន

តំណែងក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋផ្សេងទៀត

ឧបនាយករដ្ឋមន្ដ្រី រដ្ឋមន្ដ្រីក្រសួងការពារជាតិ

បទពិសោធន៏ការងារសំខាន់ៗមុនពេលជាប់ជាតំណាងរាស្រ្ត

ចាប់ពី

ដល់

ការពិពណ៌នា

២០០៤

បច្ចុប្បន្ន

ឧបនាយករដ្ឋមន្ដ្រី រដ្ឋមន្ដ្រីក្រសួងការពារជាតិ

១៩៩៨

២០០៣

ទេសរដ្ឋមន្ដ្រី សហរដ្ឋមន្ដ្រីក្រសួងការពារជាតិ

១៩៩៥

១៩៩៨

សហរដ្ឋមន្ដ្រីក្រសួងការពារជាតិ

មុខរបរផ្សេងទៀត

មុខតំណែង

ចាប់ពី

ដល់

មិនបានទទួលព័ត៌មាន