តំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលកំពង់ចាម
គណៈបក្សគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ងារឯកឧត្ដម
ឈ្មោះចាយ បូរិន
ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត01/11/1972
ទីកន្លែងកំណើតស្រុកកំពង់សៀម ខេត្ដកំពង់ចាម
ស្ថានភាពគ្រួសារមានគ្រូសារ មានកូនចំនួួន ៣នាក់
ធ្លាប់ជាសមាជិកសភា ចំនួន 2 អណត្តិ ( រដ្ឋសភានីតិកាលទី៥  )
អាស័យដ្ឋានបច្ចុប្បន្នអាស័យដ្ឋាន២ៈ ផ្ទះលេខ១៤៣​Eo ផ្លូវលេខ ១១០ សង្កាត់វត្ដភ្នំ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
អាស័យដ្ឋានមណ្ឌលគ្មាន
លេខទូរស័ព្ទ​០១២ ៧០៨ ៧៧៧
អ៊ីម៉ែលbb_center@yahoo.com

កម្រិតវប្បធម៌

កម្រិតវប្បធម៌ចាប់ពីដល់សកលវិទ្យាល័យសញ្ញាប័ត្រ
អនុបណ្ឌិតច្បាប់ វិទ្យាសាស្ដ្រនយោបាយ និងគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ច ២០០៤ ២០០៦ សាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ
១៩៨៦ ១៩៨៩ វិទ្យាល័យព្រះស៊ីសុវត្ថិ សញ្ញាប័ត្រមធ្យមសិក្សាកំរិត២

ជំនាញឯកទេសផ្សេងទៀត

គ្មាន

0000-00-00

0000-00-00

ជំនាញឯកទេសផ្សេងទៀត ដែលចាប់អារម្មណ៏

ពាណិជ្ជកម្ម ហិរញ្ញវត្ថុ អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ វិមជ្ឈការ/អភិបាលកិច្ចមូលដ្ឋាន និង ប្រឆាំងអំពើពុករលួយ

0000-00-00

0000-00-00

តំណែងក្នុងរដ្ឋសភា

តំណែងក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋផ្សេងទៀត

គ្មាន

0000-00-00

0000-00-00

បទពិសោធន៏ការងារសំខាន់ៗមុនពេលជាប់ជាតំណាងរាស្រ្ត

ចាប់ពី

ដល់

ការពិពណ៌នា

0000-00-00

0000-00-00

0000-00-00

0000-00-00

អគ្គលេខាធិការរងអាជ្ញាធរអាងទន្លេសាប ទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ដ្រី

0000-00-00

0000-00-00

អគ្គលេខាធិការរងក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្មជនបទ ទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ដ្រី

មុខរបរផ្សេងទៀត

មុខតំណែង

ចាប់ពី

ដល់

គ្មាន

0000-00-00

0000-00-00