តំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលភ្នំពេញ
គណៈបក្សគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ងារលោកជំទាវ
ឈ្មោះគ្រួច សំអាន
ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត26/05/1953
ទីកន្លែងកំណើតឃុំច្បារអំពៅ ស្រុកកៀនស្វាយ ខេត្ដកណ្ដាល
ស្ថានភាពគ្រួសារមានគ្រួសារ មានកូនចំនួន ១នាក់
ធ្លាប់ជាសមាជិកសភា ចំនួន 3 អណត្តិ ( រដ្ឋសភានីតិកាលទី៥  )
អាស័យដ្ឋានបច្ចុប្បន្នផ្ទះលេខ៧បេអឺ០ ផ្លូវលេខ២៤២ សង្កាត់បឹងព្រលិត ខណ្ឌ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ
អាស័យដ្ឋានមណ្ឌលដូចអាសយដ្ឋានបច្ចុប្បន្ន
លេខទូរស័ព្ទ​០១៦ ៨៩៨ ៥៤០
អ៊ីម៉ែលមិនបានទទួលព័ត៌មាន

កម្រិតវប្បធម៌

កម្រិតវប្បធម៌ចាប់ពីដល់សកលវិទ្យាល័យសញ្ញាប័ត្រ
១៩៨៨ សញ្ញាប័ត្រគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់ នៅទីក្រុងហាណូយ ប្រទេសវៀតណាម
១៩៨២ សញ្ញាប័ត្រផ្នែកគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាល និង នីតិសាស្ដ្រ សាលាកម្មាភិបាល រដ្ឋបាល និង នីតិសាស្ដ្រ ភ្នំពេញ

ជំនាញឯកទេសផ្សេងទៀត

មិនបានទទួលព័ត៌មាន

0000-00-00

0000-00-00

ជំនាញឯកទេសផ្សេងទៀត ដែលចាប់អារម្មណ៏

សេដ្ឋកិច្ច វិមជ្ឈការ/អភិបាលកិច្ចមូលដ្ឋាន ទំនាក់ទំនងអន្ដរជាតិ ស្ដ្រី និងច្បាប់

0000-00-00

0000-00-00

តំណែងក្នុងរដ្ឋសភា

លេខាធិការ គណៈកម្មការនីតិកម្ម និង យុត្ដិធម៌

តំណែងក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋផ្សេងទៀត

មិនបានទទួលព័ត៌មាន

0000-00-00

0000-00-00

បទពិសោធន៏ការងារសំខាន់ៗមុនពេលជាប់ជាតំណាងរាស្រ្ត

ចាប់ពី

ដល់

ការពិពណ៌នា

១៩៩៧

២០០៤

មន្ដ្រីខុទ្ទកាល័យសាលាក្រុងភ្នំពេញ (មានឋានៈស្មើអភិបាលខណ្ឌ)

១៩៨៥

១៩៩៧

អភិបាលខណ្ឌ ៧មករា

មុខរបរផ្សេងទៀត

មុខតំណែង

ចាប់ពី

ដល់

មិនបានទទួលព័ត៌មាន