តំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលកំពង់ចាម
គណៈបក្សគណបក្សសង្រ្គោះជាតិ
ងារឯកឧត្តម
ឈ្មោះជីវ កត្តា
ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត០៨/មេសា/១៩៦២
ទីកន្លែងកំណើតភូមិស្វាយពក ឃុំបាធាយ ស្រុកបាធាយ ខេត្តកំពង់ចាម
ស្ថានភាពគ្រួសារមានគ្រួសារ មានកូនចំនួន ៣នាក់
ធ្លាប់ជាសមាជិកសភា ចំនួន 0 អណត្តិ (   )
អាស័យដ្ឋានបច្ចុប្បន្នផ្ទះលេខ១៥AE1 ផ្លូវលេខ២៩៣ សង្កាត់បឹងកក់២ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ
អាស័យដ្ឋានមណ្ឌលមិនបានទទួលព័ត៌មាន
លេខទូរស័ព្ទ​០១២៥៧៥៧៥៣
អ៊ីម៉ែលcatachiv@gmail.com

កម្រិតវប្បធម៌

កម្រិតវប្បធម៌ចាប់ពីដល់សកលវិទ្យាល័យសញ្ញាប័ត្រ
សញ្ញប័ត្រមធ្យមសិក្សាកំរិត២វិទ្យាល័យឥន្ទ្រទេវី 1972 1975

ជំនាញឯកទេសផ្សេងទៀត

គ្មាន

ជំនាញឯកទេសផ្សេងទៀត ដែលចាប់អារម្មណ៏

សេដ្ឋកិច្ច កសិកម្ម/ធារាសាស្ត្រ​សិទ្ធិម​នុស្ស ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌​ និង អប់រំ/កីឡា/ បណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ

0000-00-00

0000-00-00

តំណែងក្នុងរដ្ឋសភា

សមាជិក គណៈកម្មការ សុខាភិបាល សង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន យុវនីតិសម្បទា ការងារ បណ្តុះបណ្តាល វិជ្ជាជីវៈ និងកិច្ចការនារី

តំណែងក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋផ្សេងទៀត

គ្មាន

បទពិសោធន៏ការងារសំខាន់ៗមុនពេលជាប់ជាតំណាងរាស្រ្ត

ចាប់ពី

ដល់

ការពិពណ៌នា

១៩៩៥

១៩៩៨

អគ្គហិរញ្ញឹក សមាគមខ្មែរនៅឡុងប៊ិច សហរដ្ឋអាមេរិក

២០០៤

២០០៨

ចូលរួមនយោបាយក្នុងគណបក្សសមរង្ស៊ី

១៩៨៨

១៩៩៩

ប្រធានក្រុមហ៊ុន Cata Apprel INC

មុខរបរផ្សេងទៀត

មុខតំណែង

ចាប់ពី

ដល់

គ្មាន