តំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលកំពង់ធំ
គណៈបក្សគណបក្សសង្រ្គោះជាតិ
ងារឯកឧត្ដម
ឈ្មោះម៉ែន សុថាវរិន្ទ្រ
ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត០១ ធ្នូ ១៩៥៩
ទីកន្លែងកំណើតស្រុកសៀមរាប ខេត្ដសៀមរាប
ស្ថានភាពគ្រួសារមានគ្រួសារ មានកូនចំនួន ២នាក់
ធ្លាប់ជាសមាជិកសភា ចំនួន 2 អណត្តិ ( រដ្ឋសភានីតិកាលទី៥  )
អាស័យដ្ឋានបច្ចុប្បន្នផ្ទះលេខ១៦៨ ភូមិព្រៃទា សង្កាត់ចោមចៅ ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ
អាស័យដ្ឋានមណ្ឌលផ្ទះលេខ ៥៦៧ ភូមិកំពង់រទេះ សង្កាត់កំពង់រទេះ ក្រុងស្ទឹងសែន ខេត្ដកំពង់ធំ
លេខទូរស័ព្ទ​០១២ ៨៦៣ ៥៣៣
អ៊ីម៉ែលsothavarin.men@gmail.com

កម្រិតវប្បធម៌

កម្រិតវប្បធម៌ចាប់ពីដល់សកលវិទ្យាល័យសញ្ញាប័ត្រ
១៩៧៣ ១៩៧៥ វិទ្យាល័យភ្នំដូនពេញ សញ្ញាប័ត្រមធ្យមសិក្សាកំរិត២

ជំនាញឯកទេសផ្សេងទៀត

១៩៨៨

២០០០

សាលារដ្ឋបាលសាធារណៈ ប្រទេសបារាំង

សញ្ញាប័ត្រច្បាប់រដ្ឋបាលសាធារណៈ

១៩៨៦

១៩៨៨

សាលាគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម ប្រទេសបារាំង

សញ្ញាប័ត្រគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម

១៩៨៣

១៩៨៦

សាលាបច្ចេកទេសគណនេយ្យ ប្រទេសបារាំង

សញ្ញាប័ត្រគណនេយ្យសហគ្រាស

ជំនាញឯកទេសផ្សេងទៀត ដែលចាប់អារម្មណ៏

សេដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម កសិកម្ម/ធារាសាស្ដ្រ ប្រឆាំងអំពើពុករលួយ និង សន្ដិសុខ

តំណែងក្នុងរដ្ឋសភា

គ្មាន

តំណែងក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋផ្សេងទៀត

គ្មាន

បទពិសោធន៏ការងារសំខាន់ៗមុនពេលជាប់ជាតំណាងរាស្រ្ត

ចាប់ពី

ដល់

ការពិពណ៌នា

២០០៧

បច្ចុប្បន្ន

ទីប្រឹក្សាក្រុមហ៊ុនបោះពុម្ពប្រវត្ដិអ្នកដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជា

២០០៧

បច្ចុប្បន្ន

ទីប្រឹក្សាផ្ដល់យោបល់់ខាងសន្ដិសុខ (ប្រទេសបារាំង)

២០០២

២០០៧

ប្រធានក្រុមហ៊ុនសន្ដិសុខប្រទេសបារាំង

មុខរបរផ្សេងទៀត

មុខតំណែង

ចាប់ពី

ដល់

ទីប្រឹក្សាច្បាប់ជំនួញក្រុមហ៊ុន ម៉ាកាពី ប្រទេសបារាំង