តំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលកំពង់ស្ពឺ
គណៈបក្សគណបក្សសង្រ្គោះជាតិ
ងារឯកឧត្ដម
ឈ្មោះនុត រុំដួល
ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត២៥ ធ្នូ ១៩៤៦
ទីកន្លែងកំណើតឃុំធ្លក ស្រុកស្វាយរៀង ខេត្ដស្វាយរៀង
ស្ថានភាពគ្រួសារមានគ្រួសារ មានកូនចំនួន ៥នាក់
ធ្លាប់ជាសមាជិកសភា ចំនួន 2 អណត្តិ ( រដ្ឋសភានីតិកាលទី៥  )
អាស័យដ្ឋានបច្ចុប្បន្នផ្ទះលេខ១៩ ផ្លូវលេខ៩៩ ក្រុមទី២៧ ភូមិទី៤ សង្កាត់ផ្សារដើមថ្កូវ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
អាស័យដ្ឋានមណ្ឌលគ្មាន
លេខទូរស័ព្ទ​០១២ ៥០៤ ៤១៤
អ៊ីម៉ែលunofficial@gmail.com

កម្រិតវប្បធម៌

កម្រិតវប្បធម៌ចាប់ពីដល់សកលវិទ្យាល័យសញ្ញាប័ត្រ
បរិញ្ញាប័ត្រសេដ្ឋកិច្ច ១៩៦៨ មហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ដ្រសេដ្ឋកិច្ច ភ្នំពេញ

ជំនាញឯកទេសផ្សេងទៀត

មិនបានទទួលព័ត៌មាន

ជំនាញឯកទេសផ្សេងទៀត ដែលចាប់អារម្មណ៏

សិទ្ធិមនុស្ស ប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្ស ទំនាក់ទំនងអន្ដរជាតិ និង ដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លី

តំណែងក្នុងរដ្ឋសភា

សមាជិក គណៈកម្មការ អង្កេត បោសសំអាត និង​ប្រឆាំងអំពើពុករលួយ

តំណែងក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋផ្សេងទៀត

មិនបានទទួលព័ត៌មាន

បទពិសោធន៏ការងារសំខាន់ៗមុនពេលជាប់ជាតំណាងរាស្រ្ត

ចាប់ពី

ដល់

ការពិពណ៌នា

មិនបានទទួលព័ត៌មាន

មុខរបរផ្សេងទៀត

មុខតំណែង

ចាប់ពី

ដល់

មិនបានទទួលព័ត៌មាន