តំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលកំពង់ចាម
គណៈបក្សគណបក្សសង្រ្គោះជាតិ
ងារឯកឧត្ដម
ឈ្មោះគឹមសួរ ភីរិទ្ធ
ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត១៧ កក្កដា ១៩៥៩
ទីកន្លែងកំណើតភូមិដីដុះ ឃុំកំពង់ចាម ស្រុកកំពង់ចាម ខេត្ដកំពង់ចាម
ស្ថានភាពគ្រួសារមានគ្រួសារ មានកូនចំនួន ៣នាក់
ធ្លាប់ជាសមាជិកសភា ចំនួន 3 អណត្តិ ( រដ្ឋសភានីតិកាលទី៥  )
អាស័យដ្ឋានបច្ចុប្បន្នផ្ទះលេខ១៣អា ផ្លូវលេខ១៦២ សង្កាត់ផ្សារដេប៉ូទី១ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ
អាស័យដ្ឋានមណ្ឌលមិនបានទទួលព័ត៌មាន
លេខទូរស័ព្ទ​០១២ ៨៥៨ ៤៤៥
អ៊ីម៉ែល012858445@mobitel.com.kh

កម្រិតវប្បធម៌

កម្រិតវប្បធម៌ចាប់ពីដល់សកលវិទ្យាល័យសញ្ញាប័ត្រ
១៩៨៩ មហាវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្ដ្រ ភ្នំពេញ សញ្ញាប័ត្រវេជ្ជបណ្ឌិតផ្នែកវេជ្ជសាស្ដ្រ

ជំនាញឯកទេសផ្សេងទៀត

វេជ្ជបណ្ឌិតផ្នែកវះកាត់

ជំនាញឯកទេសផ្សេងទៀត ដែលចាប់អារម្មណ៏

មិនបានទទួលព័ត៌មាន

តំណែងក្នុងរដ្ឋសភា

សមាជិកគណៈកម្មការនីតិកម្ម និងយុត្ដិធម៌

តំណែងក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋផ្សេងទៀត

មិនបានទទួលព័ត៌មាន

បទពិសោធន៏ការងារសំខាន់ៗមុនពេលជាប់ជាតំណាងរាស្រ្ត

ចាប់ពី

ដល់

ការពិពណ៌នា

១៩៩១

១៩៩៧

វេជ្ជបណ្ឌិតផ្នែកវះកាត់នៅមន្ទីរពេទ្យព្រះកុសមៈ ភ្នំពេញ

១៩៨៩

១៩៩១

វេជ្ជបណ្ឌិតផ្នែកវះកាត់នៅមន្ទីរពេទ្យមង្គលបូរី ខេត្ដបន្ទាយមានជ័យ

មុខរបរផ្សេងទៀត

មុខតំណែង

ចាប់ពី

ដល់

មិនបានទទួលព័ត៌មាន