តំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលសៀមរាប
គណៈបក្សគណបក្សសង្រ្គោះជាតិ
ងារឯកឧត្ដម
ឈ្មោះអ៊ុំ សំអាន
ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត២៧ កក្កដា ១៩៧៦
ទីកន្លែងកំណើតសង្កាត់លេខ៥ ក្រុងភ្នំពេញ
ស្ថានភាពគ្រួសារមានគ្រួសារ មានកូនចំនួន ០១នាក់
ធ្លាប់ជាសមាជិកសភា ចំនួន 1 អណត្តិ ( រដ្ឋសភានីតិកាលទី៥  )
អាស័យដ្ឋានបច្ចុប្បន្នសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញ
អាស័យដ្ឋានមណ្ឌលសង្កាត់សៀមរាប ក្រុងសៀមរាប ខេត្ដសៀមរាប
លេខទូរស័ព្ទ​០៩២ ១១១ ១១៥
អ៊ីម៉ែលumsaman@yahoo.com

កម្រិតវប្បធម៌

កម្រិតវប្បធម៌ចាប់ពីដល់សកលវិទ្យាល័យសញ្ញាប័ត្រ
បេក្ខជនបណ្ឌិត(សាកលវិទ្យាល័យខេមរៈ) ២០១៤ បច្ចុប្បន្ន
Cambridge College (អនុបណ្ឌិត) ២០០៥ ២០០៧

ជំនាញឯកទេសផ្សេងទៀត

មិនបានទទួលព័ត៌មាន

ជំនាញឯកទេសផ្សេងទៀត ដែលចាប់អារម្មណ៏

សេដ្ឋកិច្ចច្បាប់ អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ សិទ្ធិមនុស្ស

តំណែងក្នុងរដ្ឋសភា

សមាជិកគណៈកម្មការនីតិកម្ម និងយុត្ដិធម៌

តំណែងក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋផ្សេងទៀត

មិនបានទទួលព័ត៌មាន

បទពិសោធន៏ការងារសំខាន់ៗមុនពេលជាប់ជាតំណាងរាស្រ្ត

ចាប់ពី

ដល់

ការពិពណ៌នា

២០០៧

២០១០

ប្រធានចលនាយុវជនគណបក្សសមរង្ស៊ី USA

មុខរបរផ្សេងទៀត

មុខតំណែង

ចាប់ពី

ដល់

មិនបានទទួលព័ត៌មាន