តំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលកំពង់ចាម
គណៈបក្សគណបក្សសង្រ្គោះជាតិ
ងារឯកឧត្ដម
ឈ្មោះ អ៊ុច សេរីយុទ្ធ
ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត០២ មករា ១៩៧០
ទីកន្លែងកំណើតភូមិព្រែកលាប ស្រុកមុខកំពូល ខេត្តកណ្តាល
ស្ថានភាពគ្រួសារមានគ្រួសារ មានកូនចំនួន ៣
ធ្លាប់ជាសមាជិកសភា ចំនួន 1 អណត្តិ ( រដ្ឋសភានីតិកាលទី៥  )
អាស័យដ្ឋានបច្ចុប្បន្នផ្ទះលេខ ១៣៦ ផ្លូវលេខ ៧០ សង្កាត់ស្រះចក ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
អាស័យដ្ឋានមណ្ឌលក្រុងកំពង់ចាម ខេត្ដកំពង់ចាម
លេខទូរស័ព្ទ​០១៧ ៩៩០ ៩១០ / ០១៥ ៣៣០ ៤០០
អ៊ីម៉ែលyuthrotha@yahoo.com

កម្រិតវប្បធម៌

កម្រិតវប្បធម៌ចាប់ពីដល់សកលវិទ្យាល័យសញ្ញាប័ត្រ
ទទួលស្គាល់ផ្នែកច្បាប់ បណ្តុះបណ្តាលតាមអង្កការ ២០០៧ ២០១១
អនុបណ្ឌិតផ្នែកច្បាប់ និងវិទ្យាសាស្ដ្រនយោបាយ ២០០៧ ២០០៩ នៃសាកលវិទ្យាល័យ បៀលប្រាយ

ជំនាញឯកទេសផ្សេងទៀត

ជំនាញបកប្រែភាសាអង់គ្លេស

១៩៩២

២០០៨

ជំនាញឯកទេសផ្សេងទៀត ដែលចាប់អារម្មណ៏

ច្បាប់ ប្រព័ន្ធយុត្ដិធម៌ សិទ្ធិមនុស្ស ទំនាក់ទំនងអន្ដរជាតិ ព័ត៌មាន

តំណែងក្នុងរដ្ឋសភា

សមាជិក គណៈកម្មការផែនការ វិនិយោគ កសិកម្ម អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ បរិស្ថាន និង ធនធានទឹក

តំណែងក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋផ្សេងទៀត

មិនបានទទួលព័ត៌មាន

បទពិសោធន៏ការងារសំខាន់ៗមុនពេលជាប់ជាតំណាងរាស្រ្ត

ចាប់ពី

ដល់

ការពិពណ៌នា

១៩៩២

២០០៨

អ្នកបកប្រែភាសាអង់គ្លេស និងជំនាញការច្បាប់ក្នុងអង្គការ និងតាមស្ថានទូត

មុខរបរផ្សេងទៀត

មុខតំណែង

ចាប់ពី

ដល់

មិនបានទទួលព័ត៌មាន