តំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលកណ្តាល
គណៈបក្សគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ងារសម្ដេច
ឈ្មោះហ៊ុន សែន
ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត០៤ មេសា ១៩៥១
ទីកន្លែងកំណើតឃុំពាមកោះស្នា ស្រុកស្ទឹងត្រង់ ខេត្ដកំពង់ចាម
ស្ថានភាពគ្រួសារមានគ្រួសារ មានកូនចំនួន ៦ នាក់
ធ្លាប់ជាសមាជិកសភា ចំនួន 3 អណត្តិ ( រដ្ឋសភានីតិកាលទី៥  )
អាស័យដ្ឋានបច្ចុប្បន្នមិនបានទទួលព័ត៌មាន
អាស័យដ្ឋានមណ្ឌលភូមិព្រែកសំរោង សង្កាត់តាខ្មៅ ក្រុងតាខ្មៅ ខេត្ដកណ្ដាល
លេខទូរស័ព្ទ​០១២ ៨៨៨ ៧៧៧
អ៊ីម៉ែលunofficial@gmail.com

កម្រិតវប្បធម៌

កម្រិតវប្បធម៌ចាប់ពីដល់សកលវិទ្យាល័យសញ្ញាប័ត្រ
បណ្ឌិតកិត្ដិយសផ្នែកវិទ្យាសាស្ដ្រនយោបាយពីគណៈកម្មាធិការសាកល ២០០៩ វិទ្យាល័យ Korea ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង
បណ្ឌិតកិត្ដិយសផ្នែកអប់រំ ពីក្រសួងអប់រំ និងបណ្ដុះបណ្ដាល ប្រទេសវៀតណាម ២០០៧
បណ្ឌិតកិត្ដិយសផ្នែកវិិទ្យាសាស្ដ្រនយោបាយ ២០០៦ សាកលវិទ្យាល័យ Soon Chun Hyangទីក្រុងសេអ៊ូល ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង
បណ្ឌិតកិត្ដិយសផ្នែកវិិទ្យាសាស្ដ្រនយោបាយ ២០០៤ សាកលវិទ្យាល័យ Irish Internationalនៃសហភាពអឺរ៉ុប
បណ្ឌិតវិទ្យាសាស្ដ្រនយោបាយពីបណ្ឌិតសភានយោបាយជាតិ ១៩៩១ ក្រុងហាណូយ ប្រទេសវៀតណាម

ជំនាញឯកទេសផ្សេងទៀត

មិនបានទទួលព័ត៌មាន

ជំនាញឯកទេសផ្សេងទៀត ដែលចាប់អារម្មណ៏

មិនបានទទួលព័ត៌មាន

តំណែងក្នុងរដ្ឋសភា

មិនបានទទួលព័ត៌មាន

តំណែងក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋផ្សេងទៀត

នាយករដ្ឋមន្ដ្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

បទពិសោធន៏ការងារសំខាន់ៗមុនពេលជាប់ជាតំណាងរាស្រ្ត

ចាប់ពី

ដល់

ការពិពណ៌នា

១៩៩៨

បច្ចុប្បន្ន

នាយករដ្ឋមន្ដ្រី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

១៩៩៣

១៩៩៨

សហនាយករដ្ឋមន្ដ្រី និងជានាយករដ្ឋមន្ដ្រីទី២

១៩៨៥

១៩៩១

នាយករដ្ឋមន្ដ្រី និងជារដ្ឋមន្ដ្រីក្រសួងការបរទេស

មុខរបរផ្សេងទៀត

មុខតំណែង

ចាប់ពី

ដល់

មិនបានទទួលព័ត៌មាន