តំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលបាត់ដំបង
គណៈបក្សគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ងារឯកឧត្ដម
ឈ្មោះហោ ណាំហុង
ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត១៥ វិច្ឆិកា ១៩៣៥
ទីកន្លែងកំណើតភ្នំពេញ
ស្ថានភាពគ្រួសារមានគ្រួសារ មានកូនចំនួន ៥នាក់
ធ្លាប់ជាសមាជិកសភា ចំនួន 3 អណត្តិ ( រដ្ឋសភានីតិកាលទី៥  )
អាស័យដ្ឋានបច្ចុប្បន្នផ្ទះលេខ៧៥៥ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់បឹងត្របែក ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
អាស័យដ្ឋានមណ្ឌលភូមិបាធាយ ឃុំបាធាយ ស្រុកបាធាយ ខេត្ដកំពង់ចាម
លេខទូរស័ព្ទ​០១២ ៨០៩ ២៩១
អ៊ីម៉ែលមិនបានទទួលព័ត៌មាន

កម្រិតវប្បធម៌

កម្រិតវប្បធម៌ចាប់ពីដល់សកលវិទ្យាល័យសញ្ញាប័ត្រ
អនុបណ្ឌិតនីតិសាស្ដ្រ មហាវិទ្យាល័យនីតិសាស្ដ្រក្រុងប៉ារីស ប្រទេសបារាំង
សញ្ញាប័ត្រថ្នាក់មន្ដ្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកការទូត សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល ភ្នំពេញ
អនុបណ្ឌិតច្បាប់ (ក្រុងប៉ារីស )

ជំនាញឯកទេសផ្សេងទៀត

មិនបានទទួលព័ត៌មាន

ជំនាញឯកទេសផ្សេងទៀត ដែលចាប់អារម្មណ៏

មិនបានទទួលព័ត៌មាន

តំណែងក្នុងរដ្ឋសភា

គ្មាន

តំណែងក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋផ្សេងទៀត

ឧបនាយករដ្ឋមន្ដ្រី រដ្ឋមន្ដ្រីក្រសួងការបរទេស និង សហប្រតិបត្ដិការ អន្ដរជាតិ

បទពិសោធន៏ការងារសំខាន់ៗមុនពេលជាប់ជាតំណាងរាស្រ្ត

ចាប់ពី

ដល់

ការពិពណ៌នា

២០០៣

បច្ចុប្បន្ន

ឧបនាយករដ្ឋមន្ដ្រី រដ្ឋមន្ដ្រីក្រសួងការបរទេស និង សហប្រតិបត្ដិការអន្ដរជាតិ

១៩៩៨

២០០៣

ទេសរដ្ឋមន្ដ្រី រដ្ឋមន្ដ្រីក្រសួងការបរទេស និង សហប្រតិបត្ដិការអន្ដរជាតិ

មុខរបរផ្សេងទៀត

មុខតំណែង

ចាប់ពី

ដល់

មិនបានទទួលព័ត៌មាន