តំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលព្រៃវែង
គណៈបក្សគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ងារឯកឧត្ដម
ឈ្មោះប៉ែន បញ្ញា
ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត២១ តុលា ១៩៤១
ទីកន្លែងកំណើតឃុំកំពង់សៀម ស្រុកកំពង់សៀម ខេត្ដកំពង់ចាម
ស្ថានភាពគ្រួសារមានគ្រួសារ មានកូនចំនួន ៦នាក់
ធ្លាប់ជាសមាជិកសភា ចំនួន 3 អណត្តិ ( រដ្ឋសភានីតិកាលទី៥  )
អាស័យដ្ឋានបច្ចុប្បន្នផ្ទះលេខ១០ ផ្លូវលេខ៤១០ សង្កាត់បឹងត្របែក ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
អាស័យដ្ឋានមណ្ឌលមិនបានទទួលព័ត៌មាន
លេខទូរស័ព្ទ​០១២ ៦៥៣ ៩១៩ / ០១២ ៨៣៤ ៧៤៦/ ០១៥ ៨៣៧ ៥៥៨
អ៊ីម៉ែលមិនបានទទួលព័ត៌មាន

កម្រិតវប្បធម៌

កម្រិតវប្បធម៌ចាប់ពីដល់សកលវិទ្យាល័យសញ្ញាប័ត្រ
សាលាជាតិពេទ្យសត្វ និងវន្នវប្បកម្ម ភ្នំពេញ សញ្ញាប័ត្រអភិបាលបសុពេទ្យ

ជំនាញឯកទេសផ្សេងទៀត

មិនបានទទួលព័ត៌មាន

ជំនាញឯកទេសផ្សេងទៀត ដែលចាប់អារម្មណ៏

មិនបានទទួលព័ត៌មាន

តំណែងក្នុងរដ្ឋសភា

ប្រធានគណៈកម្មការនីតិកម្ម និងយុត្ដិធ៌ម

តំណែងក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋផ្សេងទៀត

មិនបានទទួលព័ត៌មាន

បទពិសោធន៏ការងារសំខាន់ៗមុនពេលជាប់ជាតំណាងរាស្រ្ត

ចាប់ពី

ដល់

ការពិពណ៌នា

អនុរដ្ឋមន្ដ្រីក្រសួងកសិកម្ម

អគ្គនិពន្ធនាយករងសារព័ត៌មានប្រជាជន

មុខរបរផ្សេងទៀត

មុខតំណែង

ចាប់ពី

ដល់

មិនបានទទួលព័ត៌មាន

មិនបានទទួលព័ត៌មាន