តំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលកណ្តាល
គណៈបក្សគណបក្សសង្រ្គោះជាតិ
ងារលោកជំទាវ
ឈ្មោះតែ ច័ន្ទមនី
ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត13/12/1957
ទីកន្លែងកំណើតសាលាសង្កាត់លេខ៦ ក្រុងភ្នំពេញ
ស្ថានភាពគ្រួសារនៅលីវ
ធ្លាប់ជាសមាជិកសភា ចំនួន 1 អណត្តិ ( រដ្ឋសភានីតិកាលទី៥  )
អាស័យដ្ឋានបច្ចុប្បន្នផ្ទះលេខ ៩បេ ផ្លូវលេខ៤៥៦ សង្កាត់ទូលទំពូង១ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
អាស័យដ្ឋានមណ្ឌលមិនបានទទួលព័ត៌មាន
លេខទូរស័ព្ទ​០១២ ៩១១ ៨២៤
អ៊ីម៉ែលchanmonyte@yahoo.com

កម្រិតវប្បធម៌

កម្រិតវប្បធម៌ចាប់ពីដល់សកលវិទ្យាល័យសញ្ញាប័ត្រ
សាលាបណ្ឌិតសភាកសិកម្មសូវៀត ១៩៩០ សាលាបណ្ឌិតសភាកសិកម្មសូវៀត
វិស្វករក្សេត្យវិទូ ១៩៨៨ ១៩៨៩ សាកលវិទ្យាល័យកសិកម្មចំការដូង ()

ជំនាញឯកទេសផ្សេងទៀត

មិនបានទទួលព័ត៌មាន

0000-00-00

0000-00-00

ជំនាញឯកទេសផ្សេងទៀត ដែលចាប់អារម្មណ៏

កសិកម្ម/ធារាសាស្ដ្រ សុវត្ថិភាពស្បៀង អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ

0000-00-00

0000-00-00

តំណែងក្នុងរដ្ឋសភា

លេខាធិការគណៈកម្មការផែនការ វិនិយោគ កសិកម្ម អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ បរិស្ថាន និង ធនធានទឹក

តំណែងក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋផ្សេងទៀត

គ្មាន

0000-00-00

0000-00-00

បទពិសោធន៏ការងារសំខាន់ៗមុនពេលជាប់ជាតំណាងរាស្រ្ត

ចាប់ពី

ដល់

ការពិពណ៌នា

២០០២

២០០៤

អ្នកសំរបសំរួលផ្នែកសន្តិសុខស្បៀងខេត្តកណ្តាលជាមួយ​World Vision

២០០១

២០០២

អ្នកសំរបសំរួលផ្នែកបណ្តុះបណ្តាល​​ ខេត្តពោធិសាត់ជាមួយ Agzi-Sud

១៩៩៥

២០០០

អ្នកសំរបសំរួលផ្នែកកសិកម្ម ខេត្តកំពង់ឆ្នាំងជាមួយ PRASAC

មុខរបរផ្សេងទៀត

មុខតំណែង

ចាប់ពី

ដល់

មិនបានទទួលព័ត៌មាន

0000-00-00

0000-00-00