តំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលសៀមរាប
គណៈបក្សគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ងារឯកឧត្ដម
ឈ្មោះឈឹម ម៉ា
ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត12/03/1957
ទីកន្លែងកំណើតភូមិវត្ដដំណាក់ សង្កាត់សាលាកំរើក ក្រុងសៀមរាប ខេត្ដសៀមរាប
ស្ថានភាពគ្រួសារមានគ្រួសារ មានកូនចំនួន ៣នាក់
ធ្លាប់ជាសមាជិកសភា ចំនួន 2 អណត្តិ ( រដ្ឋសភានីតិកាលទី៥  )
អាស័យដ្ឋានបច្ចុប្បន្នផ្ទះលេខ ១៨ ផ្លូវលេខ ២០០ សង្កាត់បឹងរាំង ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
អាស័យដ្ឋានមណ្ឌលភូមិវត្ដដំណាក់ សង្កាត់សាលាកំរើក ក្រុងសៀមរាប ខេត្ដសៀមរាប
លេខទូរស័ព្ទ​០១៦ ៩៦៦ ៤៦៦
អ៊ីម៉ែលមិនបានទទួលព័ត៌មាន

កម្រិតវប្បធម៌

កម្រិតវប្បធម៌ចាប់ពីដល់សកលវិទ្យាល័យសញ្ញាប័ត្រ
អនុបណ្ឌិតមនុស្សសាស្ដ្រ និង វិទ្យាសាស្ដ្រនយោបាយ ២០០៦ ២០០៧ សាកលវិទ្យា ល័យចំរើនពហុបច្ចេកវិទ្យា
មធ្យមសិក្សាប័ត្រភាគ១ ១៩៦៩ ១៩៧៥ វិទ្យាល័យសៀមរាប

ជំនាញឯកទេសផ្សេងទៀត

មិនបានទទួលព័ត៌មាន

0000-00-00

0000-00-00

ជំនាញឯកទេសផ្សេងទៀត ដែលចាប់អារម្មណ៏

ពាណិជ្ជកម្ម កសិកម្ម/ធារាសាស្ដ្រ វិមជ្ឈការ/អភិបាលកិច្ចមូលដ្ឋាន អប់រំ/កីឡា/បណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ និង សេវាកម្ម/ទេសចរណ៍

0000-00-00

0000-00-00

តំណែងក្នុងរដ្ឋសភា

សមាជិក គណៈកម្មការសេដ្ឋកិច្ច ហិរញ្ញវត្ថុ ធនាគារ និងសវនកម្្ម​ នៃរដ្ឋសភា

តំណែងក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋផ្សេងទៀត

មិនបានទទួលព័ត៌មាន

0000-00-00

0000-00-00

បទពិសោធន៏ការងារសំខាន់ៗមុនពេលជាប់ជាតំណាងរាស្រ្ត

ចាប់ពី

ដល់

ការពិពណ៌នា

១៩៨៦

២០០៨

ប្រធានមន្ទីរពាណិជ្ជកម្ម ខេត្ដសៀមរាប

១៩៩៣

១៩៩៥

ប្រធានរោងចក្រអគ្គីសនី ខេត្ដសៀមរាប

១៩៨៣

១៩៨៥

អនុប្រធានមន្ទីរពាណិជ្ជកម្ម ខេត្ដសៀមរាប

មុខរបរផ្សេងទៀត

មុខតំណែង

ចាប់ពី

ដល់

មិនបានទទួលព័ត៌មាន

0000-00-00

0000-00-00