តំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលតាកែវ
គណៈបក្សគណបក្សសង្រ្គោះជាតិ
ងារឯកឧត្ដម
ឈ្មោះឃី វណ្ណដេត
ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត05/01/1948
ទីកន្លែងកំណើតសង្កាត់លេខ៦ រាជធានីភ្នំពេញ
ស្ថានភាពគ្រួសារមានគ្រួសារ មានកូនចំនួន ៥នាក់
ធ្លាប់ជាសមាជិកសភា ចំនួន 2 អណត្តិ ( រដ្ឋសភានីតិកាលទី៥  )
អាស័យដ្ឋានបច្ចុប្បន្នផ្ទះលេខ៧៩ Eo ផ្លូវសុធារស សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
អាស័យដ្ឋានមណ្ឌលទីស្នាក់ការគណបក្សសង្រ្គោះជាតិ ខេត្តតាកែវ សង្កាត់រកា ក្រុងដូនកែវ
លេខទូរស័ព្ទ​០១២ ៨៣៩ ២៨៣
អ៊ីម៉ែលkhyvandeth@gmail.com

កម្រិតវប្បធម៌

កម្រិតវប្បធម៌ចាប់ពីដល់សកលវិទ្យាល័យសញ្ញាប័ត្រ
បរិញ្ញាប័ត្រហិរញ្ញវត្ថុនិងគណនេយ្យ ១៩៨២ ១៩៨៥ វិទ្យាស្ថានជាតិគ្រប់គ្រង បរិញ្ញាប័ត្រហិរញ្ញវត្ថុនិងគណនេយ្យ
១៩៦៨ ១៩៧០ វិទ្យាល័យសង្គមរាស្ដ្រនិយមចំការមន សញ្ញាប័ត្រមធ្យមសិក្សាកំរិត២
១៩៦៣ ១៩៦៧ វិទ្យាល័យចៅពញាយ៉ាត សញ្ញាប័ត្រមធ្យមសិក្សាកំរិត១

ជំនាញឯកទេសផ្សេងទៀត

មិនបានទទួលព័ត៌មាន

0000-00-00

0000-00-00

ជំនាញឯកទេសផ្សេងទៀត ដែលចាប់អារម្មណ៏

សេដ្ឋកិច្ច ហិរញ្ញវត្ថុ ធនាគារ ពាណិជ្ជកម្ម និង ប្រព័ន្ធយុត្ដិធម៌

0000-00-00

0000-00-00

តំណែងក្នុងរដ្ឋសភា

សមាជិក គនៈកម្មការសេដ្ឋកិច្ច ហិរញ្ញវត្ថុ ធនាគារ និងសវនកម្ម

តំណែងក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋផ្សេងទៀត

មិនបានទទួលព័ត៌មាន

0000-00-00

0000-00-00

បទពិសោធន៏ការងារសំខាន់ៗមុនពេលជាប់ជាតំណាងរាស្រ្ត

ចាប់ពី

ដល់

ការពិពណ៌នា

២០០១

២០០៧

អនុប្រធាននាយកដ្ឋាននីតិកម្ម នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

២០០០

២០០១

អនុប្រធាននាយកដ្ឋានឧស្សាហកម្ម ហិរញ្ញវត្ថុ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ

មុខរបរផ្សេងទៀត

មុខតំណែង

ចាប់ពី

ដល់

មិនបានទទួលព័ត៌មាន

0000-00-00

0000-00-00