តំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលព្រៃវែង
គណៈបក្សគណបក្សសង្រ្គោះជាតិ
ងារឯកឧត្ដម
ឈ្មោះគង់ បូរ៉ា
ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត20/09/1974
ទីកន្លែងកំណើតឃុំ ទួលស្បូវ ស្រុកំពង់សៀម ខេត្តកំពង់ចាម
ស្ថានភាពគ្រួសារពោះម៉ាយ មានកូនចំនួន ១នាក់
ធ្លាប់ជាសមាជិកសភា ចំនួន 2 អណត្តិ ( រដ្ឋសភានីតិកាលទី៥  )
អាស័យដ្ឋានបច្ចុប្បន្នផ្ទះលេខ៧១ ផ្លូវសុធារស សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
អាស័យដ្ឋានមណ្ឌលផ្ទះលេខ ៤៦ សង្កាតកំពង់លាវ ក្រុងព្រៃវែង ខេត្តព្រែវែង
លេខទូរស័ព្ទ​០១២ ៩៣៩ ៣៧៤
អ៊ីម៉ែលkongbora2013mp@gmail.com

កម្រិតវប្បធម៌

កម្រិតវប្បធម៌ចាប់ពីដល់សកលវិទ្យាល័យសញ្ញាប័ត្រ
បរិញ្ញាប័ត្រវិទ្យាសាស្ដ្រ ឯកទេសពេទ្យសត្វ ១៩៩១ ១៩៩៥ សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្មចំការដូង បរិញ្ញាប័ត្រវិទ្យាសាស្ដ្រ ឯកទេសពេទ្យសត្វ

ជំនាញឯកទេសផ្សេងទៀត

ពេទ្យសត្វ

0000-00-00

0000-00-00

សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទចំការដូង

ជំនាញឯកទេសផ្សេងទៀត ដែលចាប់អារម្មណ៏

ប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ច្បាប់ សិទ្ធិមនុស្ស ទំនាក់ទំនងអន្ដរជាតិ និង សន្ដិសុខ

0000-00-00

0000-00-00

តំណែងក្នុងរដ្ឋសភា

តំណែងក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋផ្សេងទៀត

មន្ដ្រីគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលនាយកដ្ឋានផលិតកម្ម បសុព្យាបាល

0000-00-00

0000-00-00

បទពិសោធន៏ការងារសំខាន់ៗមុនពេលជាប់ជាតំណាងរាស្រ្ត

ចាប់ពី

ដល់

ការពិពណ៌នា

0000-00-00

0000-00-00

តំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលព្រៃវែង នីតិកាលទី៤

0000-00-00

0000-00-00

មន្រ្តីគ្រប់គ្រង រដ្ឋបាលនាយកដ្ឋានផលិតកម្ម បសុព្យាបាល

មុខរបរផ្សេងទៀត

មុខតំណែង

ចាប់ពី

ដល់