តំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលព្រៃវែង
គណៈបក្សគណបក្សសង្រ្គោះជាតិ
ងារឯកឧត្ដម
ឈ្មោះឡុង ប៊ុន្នី
ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត១០ មីនា ១៩៧០
ទីកន្លែងកំណើតឃុំឈើកាច់ ស្រុកបាភ្នំ ខេត្ដព្រៃវែង
ស្ថានភាពគ្រួសារមានគ្រួសារ មានកូនចំនួន ២នាក់
ធ្លាប់ជាសមាជិកសភា ចំនួន 1 អណត្តិ ( រដ្ឋសភានីតិកាលទី៥  )
អាស័យដ្ឋានបច្ចុប្បន្នផ្ទះ ៤អឺហ្សេដ ផ្លូវ ២២០ សង្កាត់ផ្សារដើមគរ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ
អាស័យដ្ឋានមណ្ឌលខេត្ដព្រៃវែង
លេខទូរស័ព្ទ​០១៧ ៦១៦ ៤៨៩ /០១៦ ៨៥៥ ៥១៨
អ៊ីម៉ែលbunny_long@yahoo.com

កម្រិតវប្បធម៌

កម្រិតវប្បធម៌ចាប់ពីដល់សកលវិទ្យាល័យសញ្ញាប័ត្រ
១៩៨៩ ១៩៩៤ មហាវិទ្យាល័យពាណិជ្ជសាស្ដ្រ

ជំនាញឯកទេសផ្សេងទៀត

ការគ្រប់គ្រងម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចនៅវិទ្យាស្ថានអភិវឌ្ឍន៍ សេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

១៩៩៨

១៩៩៩

ការគ្រប់គ្រង និងដឹកនាំ

១៩៩៨

១៩៩៩

នៅវិទ្យាស្ថានអភិវឌ្ឍន៍ សេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

ជំនាញឯកទេសផ្សេងទៀត ដែលចាប់អារម្មណ៏

សេដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម ហិរញ្ញវត្ថុ ធនាគារ ទំនាក់ទំនងអន្ដរជាតិ

តំណែងក្នុងរដ្ឋសភា

សមាជិក គណៈកម្មការសេដ្ឋកិច្ច ហិរញ្ញវត្ថុ ធនាគារ និងសវនកម្្ម

តំណែងក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋផ្សេងទៀត

មន្ដ្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិិរញ្ញវត្ថុ

បទពិសោធន៏ការងារសំខាន់ៗមុនពេលជាប់ជាតំណាងរាស្រ្ត

ចាប់ពី

ដល់

ការពិពណ៌នា

១៩៩៨

២០១៤

កិច្ចការនយោបាយ

១៩៩៤

២០១៣

នាយកដ្ឋានលទ្ធកម្មសាធារណៈនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

មុខរបរផ្សេងទៀត

មុខតំណែង

ចាប់ពី

ដល់

បង្រៀនតាមសាកលវិទ្យាល័យ