តំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលបាត់ដំបង
គណៈបក្សគណបក្សសង្រ្គោះជាតិ
ងារឯកឧត្ដម
ឈ្មោះឡុង ប៊ុត្ដា
ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត០៥ តុលា ១៩៤២
ទីកន្លែងកំណើតខេត្ដកំពត
ស្ថានភាពគ្រួសារមានគ្រួសារ មានកូនចំនួន ២នាក់
ធ្លាប់ជាសមាជិកសភា ចំនួន 1 អណត្តិ ( រដ្ឋសភានីតិកាលទី៥  )
អាស័យដ្ឋានបច្ចុប្បន្នខណ្ឌឬស្សីកែវ រាជធានីភ្នំពេញ
អាស័យដ្ឋានមណ្ឌលផ្ទះលេខ ៣៨២ ភូមិខ្ទរ សង្កាត់ព្រែកលាភ ខណ្ឌឬស្សីកែវ រាជធានីភ្នំពេញ
លេខទូរស័ព្ទ​០១២ ៥៤១ ៩៩៣
អ៊ីម៉ែលbottasorey@gmail.com

កម្រិតវប្បធម៌

កម្រិតវប្បធម៌ចាប់ពីដល់សកលវិទ្យាល័យសញ្ញាប័ត្រ
ថ្នាក់បណ្ឌិតផ្នែកបរិមាណ) ១៩៦៤ ១៩៦៧ សាកលវិទ្យាល័យ Paul Sabatier (France)

ជំនាញឯកទេសផ្សេងទៀត

មិនបានទទួលព័ត៌មាន

ជំនាញឯកទេសផ្សេងទៀត ដែលចាប់អារម្មណ៏

អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ព្រៃឈើ ប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ទំនាក់ទំនងអន្ដរជាតិ និងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ

តំណែងក្នុងរដ្ឋសភា

សមាជិកគណៈកម្មការផែនការ អប់រំយុវជន កីឡា ធម្មការ កិច្ចការសាសនា វប្បធ៌ម និងទេសចរណ៍

តំណែងក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋផ្សេងទៀត

មិនបានទទួលព័ត៌មាន

បទពិសោធន៏ការងារសំខាន់ៗមុនពេលជាប់ជាតំណាងរាស្រ្ត

ចាប់ពី

ដល់

ការពិពណ៌នា

១៩៧៤

១៩៧៥

រដ្ឋមន្ដ្រីក្រសួងវប្បធម៌

១៩៧០

១៩៧៤

នាយកសាលាគរុកោសល្យជាន់ខ្ពស់

១៩៦៩

១៩៦៩

រដ្ឋមន្ដ្រីក្រសួងក្រសួងអប់រំ

មុខរបរផ្សេងទៀត

មុខតំណែង

ចាប់ពី

ដល់

មិនបានទទួលព័ត៌មាន