ឯកឧត្តម យន្ត ថារូ

ទូរស័ព្ទ : ០១២៤៨១១៦១/០១១៩៧៨៥៨៣

អ៊ីម៉ែល : tharoyont@yahoo.com

ចុះផ្សាយថ្ងៃទី : 2015-08-12

 ឲ្យពិន្ទុ   ប្រវត្តិរូប   ឲ្យយោបល់

ការចូលរួមធ្វើវេទិការអ្នកតំណាងរាស្ត្រ

នៅថ្ងៃទី០៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៥ ឯកឧត្តម យន្ត ថារូ អ្នកតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលបន្ទាយមានជ័យបានចូលរួំវេទិការអ្នកតំណាងរាស្ត្រនិងម្ចាស់ឆ្នោតនៅភូមិកំពង់ស្វាយ ឃុំតាគង់​ ស្រុកម៉ាឡៃ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ។
មតិយោបល់ *
បញ្ជាក់៖ ខុមហ្រ្វែលសូមរក្សាសិទ្ធិ លុប ឬមិនបង្ហាញមតិយោបល់ណាដែលមានខ្លឹមសារធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសបុគ្គល និងផ្ទុយពីខ្លឹមសារច្បាប់។