ឯកឧត្តម យន្ត ថារូ

ទូរស័ព្ទ : ០១២៤៨១១៦១/០១១៩៧៨៥៨៣

អ៊ីម៉ែល : tharoyont@yahoo.com

ចុះផ្សាយថ្ងៃទី : 2015-08-11

 ឲ្យពិន្ទុ   ប្រវត្តិរូប   ឲ្យយោបល់

កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់

នៅថ្ងៃទី០២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៥ លោក យន្ត​ ថារូ​ អ្នកតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលបន្ទាយមានជ័យ បានចូលរួមកិច្ចប្រជុំជាមួយក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ និង យុវជន នៅសង្កាត់កំពង់ស្វាយ ក្រុងសេរីសោភ័ណ្ឌបន្ទាយមានជ័យ។
មតិយោបល់ *
បញ្ជាក់៖ ខុមហ្រ្វែលសូមរក្សាសិទ្ធិ លុប ឬមិនបង្ហាញមតិយោបល់ណាដែលមានខ្លឹមសារធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសបុគ្គល និងផ្ទុយពីខ្លឹមសារច្បាប់។