ឯកឧត្ដម ឡុង ប៊ុន្នី

ទូរស័ព្ទ : ០១៧ ៦១៦ ៤៨៩ /០១៦ ៨៥៥ ៥១៨

អ៊ីម៉ែល : bunny_long@yahoo.com

ចុះផ្សាយថ្ងៃទី : 2016-01-29

 ឲ្យពិន្ទុ   ប្រវត្តិរូប   ឲ្យយោបល់

ការចែកអំណោយជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រ

នៅថ្ងៃទី២០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៥ ឯកឩត្តម ឡុង ប៊ុន្នី តំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលខេត្តព្រៃវែង បានចុះជួបប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រ និងបាននាំយកអំណោយពីសប្បុរសជននៅសហរដ្ឋអាមេរិកចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រនៅស្រុកពាមរក៏។
មតិយោបល់ *
បញ្ជាក់៖ ខុមហ្រ្វែលសូមរក្សាសិទ្ធិ លុប ឬមិនបង្ហាញមតិយោបល់ណាដែលមានខ្លឹមសារធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសបុគ្គល និងផ្ទុយពីខ្លឹមសារច្បាប់។


good
ថ្ងៃបញ្ចេញយោបល់៖ ថ្ងៃទី30 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ-0001