លោកជំទាវ កែ សុវណ្ណរតន៍

ទូរស័ព្ទ : ០១២ ៩៣៤ ៣៥៥

អ៊ីម៉ែល : sovannroth_ke@yahoo.co.uk

ចុះផ្សាយថ្ងៃទី : 2016-01-27

 ឲ្យពិន្ទុ   ប្រវត្តិរូប   ឲ្យយោបល់

កាផ្ដល់សេវាសុខភាពជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តសៀមរាប

នៅថ្ងៃទី ៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៥ វេលាម៉ោង ២កន្លះរសៀល លោកជំទាវ កែ សុវណ្ណរត៏ ព្រមទាំងលោក Lawrie និងលោកស្រី Robyn ដែលជាជនជាតិអូស្ត្រាលីបានអញ្ជើញទៅមន្ទីពេទ្យខេត្តបង្អែកពួកខេត្តសៀមរាបដើម្បីផ្ដល់សេវាសុខភាពជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនោះ។
មតិយោបល់ *
បញ្ជាក់៖ ខុមហ្រ្វែលសូមរក្សាសិទ្ធិ លុប ឬមិនបង្ហាញមតិយោបល់ណាដែលមានខ្លឹមសារធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសបុគ្គល និងផ្ទុយពីខ្លឹមសារច្បាប់។