ឯកឧត្តម ស ខេង

ទូរស័ព្ទ : ០១២៨៥៨៨៥៨

អ៊ីម៉ែល : មិនបានទទួលព័ត៌មាន

ចុះផ្សាយថ្ងៃទី : 2015-09-08

 ឲ្យពិន្ទុ   ប្រវត្តិរូប   ឲ្យយោបល់

ការចូលរួមពិធីប្រគល់សញ្ញប័ត្រ​ បរិញ្ញាប័ត្រ និងបរិញ្ញាប័ត្ររងដល់និសិត្ស

នៅថ្ងៃទី១២​ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៥ ឯកឧត្តម ស ខេង តំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលខេត្តបាត់ដំបងបានចូលរួមប្រជុំនៅឃុំក្រញ៉ូង ស្រុកកំចាយមារ ក្នុងគោលបំណងប្រគល់សញ្ញាប័ត្រ បរិញ្ញាប័ត្រ និងបរិញ្ញាប័ត្ររងដល់និសិត្សចំនួន១២៨០នាក់
មតិយោបល់ *
បញ្ជាក់៖ ខុមហ្រ្វែលសូមរក្សាសិទ្ធិ លុប ឬមិនបង្ហាញមតិយោបល់ណាដែលមានខ្លឹមសារធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសបុគ្គល និងផ្ទុយពីខ្លឹមសារច្បាប់។


what such a MP's task!
ថ្ងៃបញ្ចេញយោបល់៖ ថ្ងៃទី30 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ-0001