ឯកឧត្ដម ឃី វណ្ណដេត

ទូរស័ព្ទ : ០១២ ៨៣៩ ២៨៣

អ៊ីម៉ែល : khyvandeth@gmail.com

ចុះផ្សាយថ្ងៃទី : 2015-09-04

 ឲ្យពិន្ទុ   ប្រវត្តិរូប   ឲ្យយោបល់

ការចូលរួមវេទិការសាធារណៈតំណាងរាស្ត្រ និងម្ចាស់ឆ្នោត

នៅថ្ងៃទី២៥ កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៥ ឯកឧត្តម ឃី វណ្ណដេត តំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលខេត្តតាកែវបានចុះទៅធ្វើវេទិការសាធារណៈ តំណាងរាស្ត្រនិងម្ចាស់ឆ្នោត ចាប់ពីពេលព្រឹកវេលាម៉ោង៨ និង នាពេលរសៀលវេលាម៉ោង២។
មតិយោបល់ *
បញ្ជាក់៖ ខុមហ្រ្វែលសូមរក្សាសិទ្ធិ លុប ឬមិនបង្ហាញមតិយោបល់ណាដែលមានខ្លឹមសារធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសបុគ្គល និងផ្ទុយពីខ្លឹមសារច្បាប់។


Good
ថ្ងៃបញ្ចេញយោបល់៖ ថ្ងៃទី7 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ2015