ឯកឧត្ដម កង គឹមហាក់

ទូរស័ព្ទ : ០១៧ ៧៦៧ ៨៥៨

អ៊ីម៉ែល : kongkimhak79@gmail.com

ចុះផ្សាយថ្ងៃទី : 2015-08-21

 ឲ្យពិន្ទុ   ប្រវត្តិរូប   ឲ្យយោបល់

ការចូលរួមប្រជុំពង្រឹងរចនាសម្ព័ន្ធនិងចុះជួបសំណេះសំណាលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនិងសកម្មជន

នៅថ្ងៃទី០២ មីនា ឆ្នាំ២០១៥ ឯកឧត្តម កង គឹមហាក់ បានចូលរួមកិច្ចប្រជុំរចនាសម័្ពន្ធ ភូមិ-ឃុំ និងជួបសំណេះសំណាលជាមួយសកម្មជននៅភូមិស្វាយពក ឃុំបាធាយ ស្រុកបាធាយ ខេត្តកំពង់ចាម។ ទន្ទឹមនិងនោះដែរនាពេលរសៀលឯកឧត្តមក៏បានបន្តធ្វើការចុះសួរសុខទុក្ខសំណេះសំណាលជាមួយសកម្មជននៅភូមិសង្កែពង ឃុំស្រម៉ ស្រុកជើងព្រៃ ខេត្តកំពង់ចាម។
មតិយោបល់ *
បញ្ជាក់៖ ខុមហ្រ្វែលសូមរក្សាសិទ្ធិ លុប ឬមិនបង្ហាញមតិយោបល់ណាដែលមានខ្លឹមសារធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសបុគ្គល និងផ្ទុយពីខ្លឹមសារច្បាប់។