ឯកឧត្តម អេង ឆៃអ៊ាង

ទូរស័ព្ទ : ០១៧២០៣៣៣៣

អ៊ីម៉ែល : chhaieang@gmail.com

ចុះផ្សាយថ្ងៃទី : 2015-08-13

 ឲ្យពិន្ទុ   ប្រវត្តិរូប   ឲ្យយោបល់

ការចុះប្រជុំការងារប្រឹក្សាឃុំ

នៅថ្ងៃទី២១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៥ ឯកឧត្តម អេង ឆៃអ៊ាង បានចុះទៅប្រជុំការងារដើម្បីពង្រឹងវិន័យនិងសម្ថតភាពការងារដល់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំដែលមកពីគណបក្សសមរង្ស៊ី និង គណបក្សសិទ្ធិមនុស្ស នៅស្រុកកោះធំ ខេត្តកណ្ដាល។
មតិយោបល់ *
បញ្ជាក់៖ ខុមហ្រ្វែលសូមរក្សាសិទ្ធិ លុប ឬមិនបង្ហាញមតិយោបល់ណាដែលមានខ្លឹមសារធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសបុគ្គល និងផ្ទុយពីខ្លឹមសារច្បាប់។